Logo
  • Nieuws
  • 18 augustus 2015
  • Bron: Steelcase

87 procent van de beroepsbevolking wereldwijd is 'niet volledig engaged'

Wereldwijd is 13 procent engaged, 63 procent is net engaged en 24 procent is actief disengaged. In Nederland is het in vergelijking met het wereldwijde gemiddelde zelfs nog wat slechter gesteld, met slechts 9 procent engaged, 80 procent niet engaged en 11 procent actief disengaged. Dit blijkt uit Gallup’s 'State of the Global Workplace Report'.

Wereldwijd is 13 procent engaged, 63 procent is net engaged en 24 procent is actief disengaged. In Nederland is het in vergelijking met het wereldwijde gemiddelde zelfs nog wat slechter gesteld, met slechts 9 procent engaged, 80 procent niet engaged en 11 procent actief disengaged. Dit blijkt uit Gallup’s 'State of the Global Workplace Report'.

Mentaal verzuim

Niet engaged zijn wordt ook wel vertaald met ‘mentaal verzuim’. Dit wil zoveel zeggen als ‘aanwezig zijn op het werk, maar niet innerlijk betrokken zijn vanwege een gebrek aan passie en zingeving en daardoor niet optimaal functioneren’. Niet gemotiveerde medewerkers vormen een enorme kostenpost voor bedrijven, in die zin dat een gebrek aan motivatie en betrokkenheid tot een vermindering van de productiviteit leidt. Gallup schatte niet voor niets dat de totale economische schade die voortkomt uit metaal verzuim, stress en wantrouwen binnen de organisatie voor Nederland uitkomt op minimaal 15 miljard euro per jaar.

Welzijn en engagement

Enkele feiten ten aanzien van welzijn en engagement op het werk op een rij:

  • Een organisatie met honderd medewerkers en 25 procent mentaal verzuim, heeft een schadepost van minimaal 2,5 miljoen euro per jaar;
  • 60 tot 80 procent van alle ziekteverzuim heeft niets te maken met ziekte, maar met demotivatie, gebrek aan plezier en innerlijke betrokkenheid;
  • De maatschappelijke kosten veroorzaakt door psychische problemen op het werk, worden op 4,7 miljard euro per jaar geschat;
  • Verzekeraars ramen de kosten van ziekteverzuim door stress op 3 tot 6 miljard euro;
  • Jaarlijks melden zestig- tot honderdduizend mensen zich ziek vanwege een conflict op het werk;
  • Tweederde van alle functioneringsproblemen is te wijten aan een verstoorde verhouding tussen werknemers; en
  • Een manager besteedt gemiddeld 30 procent van zijn tijd aan het oplossen van conflicten.

Office Renaissance

Werkomgevingspecialist Steelcase kondigt een ‘Office Renaissance’ aan, waarbij het bedrijven en organisaties oproept om de invulling van hun kantooromgeving te herzien teneinde een grotere engagement en meer welzijn onder de medewerkers te bewerkstelligen. Het kantoor is nog steeds veruit de belangrijkste werkomgeving, voor de home-office en third places als de trein en de koffiesalon. Het is daarom belangrijk dat de kantooromgeving bijdraagtaan een structurele verbetering van de algehele bedrijfsprestaties.

Juist doordat de behoeftes kunnen verschillen afhankelijk van iemands gemoedstoestand en de taken die hij moet uitvoeren, is het belangrijk om medewerkers keuze en zeggenschap te bieden ten aanzien van hun werkplek. Wat voor de één een goede werkplek is, is dat voor een ander niet. En wat iemand de ene dag als een goede werkplek beschouwt, kan er de volgende dag weer totaal anders uitzien. Daarom is het zaak om een werkomgeving te creëren als zijnde een ecosysteem van onderling verbonden en van elkaar afhankelijke plekken die elk op hun eigen manier aansluiten bij de verschillende fysieke, cognitieve en emotionele behoeftes van mensen. Binnen het ecosysteem moet er keuze worden geboden als het gaat om onder meer werkhouding, online/offline en de mate van privacy. De sleutel tot succes is om mensen samen te brengen met een bepaald doel, in een omgeving die hen helpt dat doel te verwezenlijken. Met de bestaande kantooromgevingen met weinig keuze in werkplekken en weinig verschillende soorten ruimtes blijkt dit vaak lastig. Een Office Renaissance is derhalve nodig, om kantooromgevingen te creëren waar medewerkers graag  werken, niet omdat ze moeten, maar omdat ze het willen aldus Steelcase.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.