Logo

Pieter IJfs

Pasfoto
Functie:Directeur De Fraude Experts ®

Bijdragen

 • Blog
  Foto <a href="/pieter-ijfs" class="active">Pieter IJfs</a>

  Stelende werknemer verantwoordelijk voor kosten

 • Blog
  Foto <a href="/pieter-ijfs" class="active">Pieter IJfs</a>

  Volkomen verzonnen cv, toch aangenomen

 • Blog
  Foto <a href="/pieter-ijfs" class="active">Pieter IJfs</a>

  Uittreksels uit het Diplomaregister makkelijk te vervalsen

 • 9 april 2013

  Bij veel werkgevers bestaat onbekendheid over het inzetten van verborgen camera's. Het maken van heimelijke opnames (dus inzetten van verborgen camera's ) is strafrechtelijk verboden en als een misdrijf geklassificeerd. Voor werkgevers zijn er echter wel degelijk mogelijkheden om een verborgen camera in te zetten. Dan zijn daar wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo dient voldaan te zijn aan het zgn. kenbaarheidsbeginsel, wat betekent dat het personeel dient te zijn geinformeerd over de mogelijke inzet van verborgen camera's, dient er sprake te zijn van vermoedens van fraude, dient de inzet van beperkte duur te zijn en ten behoeve van dat specifieke doel, en dient de privacy van medewerkers in acht te worden genomen (dus geen opnames op toiletten bijvoorbeeld). Wij adviseren met betrekking tot het kenbaarheidsbeginsel om in het personeelshandboek hierover de volgende tekst op te nemen:
  De directie behoudt zich het recht voor om bij vermoedens van ernstige onregelmatigheden gedurende een beperkte periode verborgen camera’s in te zetten. Dit zal altijd zodanig plaatsvinden dat de privacy van medewerkers zomin mogelijk geschaad wordt.
  In dit soort gevallen is het altijd beter om vooraf advies in te winnen over de (on)mogelijkheden, dan achteraf te ontdekken dat er onjuist is gehandeld.

 • 8 april 2013

  Beste Marjolijn,
  In haar CV had de sollicitante gemeld over een BIG-registratie te beschikken, en tijdens de sollicitatie is gevraagd haar registratie te overleggen. Sollicitante heeft dat uiteraard niet gedaan en wg heeft daar geen opvolging aan gegeven. Via uitzending gemist is het programma alsnog te bekijken en zal je zien dat er in alle drie van de drie sollicitaties geen van de wg's enige controle heft uitgevoerd. In de uitzending wordt gesteld dat 45 procent van de CV's niet zou kloppen en men stelt dat dus feitelijk 45 procent van de werknemers formeel niet gekwalificeerd is voor zijn/haar functie.