Logo

Maarten Stigter

Pasfoto
Functie:Senior consultant bij Berenschot
Organisatie:Berenschot
mr. drs. Maarten Stigter is senior consultant bij Berenschot. Hij is een ervaren, gespecialiseerd arbeidsjurist, afkomstig uit de publieke sector (onderwijs). Als adviseur is hij betrokken geweest bij diverse reorganisaties en fusietrajecten, zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven. Tot zijn aandachtsgebied behoren voorts medezeggenschapsvraagstukken en de onderscheiden posities van ondernemingsraden en werknemersorganisaties. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de juridische aspecten van HRM-beleid, arbeidsvoorwaarden en beloningsvraagstukken. Maarten heeft de nodige expertise in het bedenken en uitwerken van praktisch uitvoerbare oplossingen voor arbeidsrechtelijke problemen bij organisatieveranderingsprocessen, bijvoorbeeld resulterend in een harmonisatieregeling arbeidsvoorwaarden of een sociaal plan (incl. plaatsingsprocedure).

Bijdragen

 • Blog
  Foto <a href="/m-stigter" class="active">Maarten Stigter</a>

  Mismatch? Ontslag zonder vergoeding...

 • Blog
  Foto <a href="/m-stigter" class="active">Maarten Stigter</a>

  Uitwisselbare functies bij reorganisatie-ontslag: een papieren werkelijkheid?

 • Blog
  Foto <a href="/m-stigter" class="active">Maarten Stigter</a>

  Alles bij de prijs inbegrepen. Iedereen weg voor 75K?

 • Blog
  Foto <a href="/m-stigter" class="active">Maarten Stigter</a>

  OR-lid: onafhankelijk maar niet autonoom