Logo

Zoekresultaten

Er zijn 25 items voor Hulp bij inloggen gevonden. Pagina 1 van 3.

Zoeken
De zoekmachine zoekt standaard op alle trefwoorden afzonderlijk waarbij documenten met alle trefwoorden het beste scoren en dus bovenaan verschijnen. Bovendien houdt de zoekmachine rekening met het tekstelement waarin het trefwoord verschijnt: een trefwoord in de kop van een artikel of in de introductietekst scoort hoger dan hetzelfde trefwoord in de lopende tekst. Ook de frequentie van het trefwoord in het document en een eventuele publicatiedatum bepalen de relevantie van een document.

Zoekopdracht aanpassen
Verder kunt u ook gebruik maken van AND, OR en quotes om uw zoekopdracht aan te passen, bijvoorbeeld:
- digitaal AND transformatie zoekt alleen naar document waarin beide trefwoorden voorkomen
- digitaal OR transformatie zoekt naar documenten waarin één van beide of beide trefwoorden voorkomen
- "digitale transformatie" zoekt alleen naar documenten waarin beide woorden na elkaar voorkomen

Sorteren
U kunt sorteren op:
- Relevantie: het systeem houdt rekening met publicatiedatum en score (het voorkomen van woorden in het document)
- Datum: het systeem toont documenten met de meest recente publicatiedatum het eerst
- Score: het systeem toont documenten met de hoogste score het eerst en houdt geen rekening met publicatiedatum

Sociaal pakket uitgewerkt voor passende begeleiding bij zoeken naar nieuw werk en inkomen

Door het corona-virus verdwijnt of verschuift werk. Tegelijkertijd ontstaat er ook nieuw werk. Het kabinet wil de mensen die nu in onzekerheid verkeren de zekerheid geven dat ze aanspraak kunnen maken op passende begeleiding bij het zoeken naar nieuw werk en inkomen. Kabinet, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, UWV, gemeenten en scholen gaan hiervoor intensief samenwerken. En waar dat nodig is achter één loket. De inzet is dat mensen direct van de ene baan naar de andere gaan zonder in een uitkering terecht te komen. 

Maximum aantal ontwikkeladviezen NL Leert Door bereikt

Sinds 1 augustus konden mensen in het kader van de regeling NL Leert Door een kortdurend traject aanvragen bij een loopbaanadviseur, om zicht te krijgen op de arbeidsmarktkansen die er in deze recessie voor hen zijn. Veel sneller dan verwacht is het maximum aantal inschrijvingen bereikt. In de tijdsspanne van één maand hebben 22.000 mensen zich geregistreerd. Deze mensen zullen dit najaar een ontwikkeladviestraject gaan volgen.

Platforms om arbeidsmobiliteit te faciliteren

De deeleconomie en de bijbehorende platforms zoals Airbnb en Uber zorgen ook op de arbeidsmarkt voor grote veranderingen. Er ontstaan steeds meer platforms waar organisaties en medewerkers zelf actief kunnen werken aan hun positie op de arbeidsmarkt.

Doe je voordeel met de no-riskpolis

De no-riskpolis is een financiële tegemoetkoming voor werkgevers die momenteel nog weinig bekendheid heeft. Té weinig zelfs, vinden wij. Niet alleen voor de organisaties die een beroep kunnen doen op de regeling weten is het vaak onbekend, maar ook de mensen op wie de regeling van toepassing is weten dit doorgaans zelf niet.

SER: nu investeren in leren en ontwikkelen

Het aantal mensen zonder werk is in korte tijd schrikbarend gestegen en zal naar verwachting nog verder toenemen. Om dit tegen te gaan is opleiding voor werkenden en (nog) niet werkenden cruciaal. Er bestaat echter nog geen duidelijk overzicht van het opleidingsaanbod en de financieringsmogelijkheden daarvan. Dit constateert de SER in het advies ‘private scholingsmiddelen’. Volgens de SER moet er een toegankelijk digitaal overzicht komen waarin zichtbaar is welke budgetten er voor scholing beschikbaar zijn.

Kamer: waarom krijgen werklozen minder hulp?

De Tweede Kamer wil van demissionair minister Donner weten waarom het UWV minder werklozen via een re-integratiebureau aan werk probeert te helpen.

Zo help je medewerkers zich te ontwikkelen in een andere rol

Organisatieveranderingen zijn aan de orde van de dag. Een van de veel voorkomende gevolgen daarvan is dat rollen in de organisatie verschuiven. Medewerkers houden dezelfde functietitel maar krijgen heel andere taken dan ze gewend zijn. Zo krijgen leidinggevenden de rol van facilitator en ambassadeur, docenten die van coach en inhoudsdeskundigen worden netwerkers. Hoe help je hen te groeien in die nieuwe rol?

Effectiviteit serious gaming wetenschappelijk aangetoond

Je vak leren én verbeteren door te spelen. Serious gaming is voor steeds meer organisaties geen ver van mijn bed show meer. Van een serious game die wordt gebruikt in de medische sector is de effectiviteit nu ook wetenschappelijk gevalideerd. 

Het einde van de hogeschool?

Retaildeskundigen stellen dat winkelketens te laat zijn gaan inspelen op de behoefte van klanten om (ook) online te kunnen kopen. Als formule alleen fysieke winkels hebben lijkt niet meer van deze tijd. Klanten willen niet langer op één en dezelfde manier benaderd en behandeld worden. Individuele voorkeuren worden steeds belangrijker. Vraag ik me toch af hoe lang het nog duurt voor deze trend overslaat naar het onderwijs? Wanneer gaan studenten zich massaal terugtrekken uit de gebouwen waar onderwijs wordt verzorgd?

Hoe ontwikkel je de manager 2.0?

De moderne manager heeft het niet makkelijk. Terwijl hij of zij dienend leiderschap combineert met prestatiegerichte coaching aan al dan niet zelfsturende teams, vragen en geven collega’s continu feedback. Het is aan HR om managers te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun teams. Hoe vormen we de manager 2.0?