Logo
  • Partnerbijdrage
  • Achtergrond
  • 2 oktober 2023
  • Yentl van den brouck

De invloed van HR op employee engagement

Dat employee engagement een ontzettend grote rol speelt vandaag de dag in de HR-strategie van organisaties, staat buiten kijf. Employee engagement heeft immers een grote invloed op retentie en de employer branding en dus automatisch op de goede werking van de organisatie. In tijden van war (of competition) for talent, wil HR vermijden te gaan staan dweilen met de kraan open, en focussen HR-projecten zich dan ook (terecht) op het betrokken maken en houden van talent. Maar hoe doe je dat? Enkele concrete en praktische tips om hiermee aan de slag te gaan.

Beeld De invloed van HR op employee engagement

In een tijdperk van snelle veranderingen en evoluerende werkplekdynamiek heeft het concept van medewerkerbetrokkenheid een transformatie ondergaan. Wat ooit draaide om baantevredenheid en loyaliteit omvat nu een breder scala aan factoren. Het gaat niet alleen om tevreden medewerkers; het gaat om hun emotionele investering in de missie en waarden van het bedrijf. Het betrokken maken en houden van werknemers is als zodanig complexer geworden.

Hierdoor worstelen veel HR-professionals met de uitdaging van ambiguïteit rond betrokkenheid. De traditionele methoden volstaan mogelijk niet meer om de betrokkenheid van medewerkers te meten en te versterken. Met telewerken, flexibele werktijden en diverse teamstructuren als norm, behoeft de conventionele aanpak een herziening.

Om relevant en competitief te blijven in deze dynamische omgeving, moeten organisaties dan ook verandering omarmen en hun betrokkenheidsstrategieën dienovereenkomstig aanpassen. De zoektocht naar innovatieve benaderingen die technologie benutten, een gevoel van verbondenheid bevorderen alsook het welzijn is hierdoor volop aan de gang.

Van theorie naar praktijk

Hoewel er veel theorieën zijn over medewerkerbetrokkenheid, kan het vertalen ervan naar praktische acties ontmoedigend zijn. Concrete stappen definiëren is niet evident, en de kloof tussen theorie en implementatie overbruggen gaat vaak met vallen en opstaan. Dus hoe kun je dan concreet de doelen van je organisatie afstemmen op de aspiraties van je medewerkers om een symbiotische relatie te creëren die succes stimuleert?

Hieronder bied ik alvast enkele concrete en praktische tips om hiermee aan de slag te gaan:

  1. Bij werving: Bij de werving van nieuwe medewerkers is het van vitaal belang om zorgvuldig te selecteren. Kies kandidaten wiens waarden, normen en verwachtingen naadloos aansluiten bij die van de organisatie. De mate waarin een kandidaat zich identificeert met de bedrijfscultuur beïnvloedt rechtstreeks de duurzaamheid van hun betrokkenheid. Maar laten we niet vergeten dat de reis begint bij de aanvang van hun dienstverband. Het is van cruciaal belang om iedere nieuwe medewerker een grondige en zinvolle integratie te bieden. Dit initieert direct het belang van hun rol binnen de organisatie en legt het fundament voor het opbouwen van duurzame relaties.
  2.  In het dagelijks beheer: het is essentieel om medewerkers een zekere mate van autonomie, maximale flexibiliteit en de vrijheid te bieden om hun werkzaamheden naar eigen inzicht te organiseren. Het creëren van een werkomgeving zonder autoritaire beperkingen en micromanagement bevordert een cultuur van vertrouwen en eigenaarschap. Het streefdoel is om een volledig bevredigende medewerkerservaring te waarborgen, ongeacht of het werk op afstand of ter plaatse wordt uitgevoerd. Deze ervaring dient als katalysator voor de motivatie van medewerkers om verder te gaan dan wat strikt in hun basisarbeidsovereenkomst staat vermeld.
  3. Effectief management: Effectief management speelt een cruciale rol in het bevorderen van betrokkenheid. Of het nu gaat om op locatie of op afstand, een directe en persoonlijke managementbenadering is van groot belang. Het is van belang dat telewerken niet synoniem staat voor anonimiteit, afstandelijkheid of onverschilligheid. Het verstrekken van eerlijke feedback aan alle medewerkers is een waardevol instrument. Deze feedback moet niet alleen de kwaliteit van hun bijdragen erkennen, maar hen ook aanmoedigen om te streven naar voortdurende verbetering.
  4. HR-leiderschap: Het HR-team speelt een sleutelrol in het bieden van passende en op maat gemaakte groeikansen aan iedere medewerker, rekening houdend met hun individuele motivaties en aspiraties. Dit vormt de kern van het creëren van een opwaartse spiraal van vertrouwen, welzijn en succes. Het aanmoedigen van langdurige positieve ontwikkeling bij medewerkers, inclusief het verwerven van nieuwe vaardigheden en expertise, draagt bij aan hun betrokkenheid en tevredenheid.
  5. Institutionele betekenis: Een diepgaande betekenis geven aan het werk van alle medewerkers is van wezenlijk belang. Dit kan worden bereikt door de bedrijfsmissie te benadrukken, hun bijdragen uit te leggen en hun functie levendig, zinvol en tastbaar te maken. Medewerkers moeten begrijpen hoe hun inspanningen bijdragen aan de bredere doelstellingen van de organisatie. Het waarborgen van transparantie en eerlijkheid in besluitvorming en beloningen binnen de organisatie is een hoeksteen van betrokkenheid.
  6. Duurzaam engagement: Het bevorderen van betrokkenheid is een doorlopende inspanning die zich uitstrekt over de lange termijn. Het is essentieel om voortdurend te streven naar een afstemming tussen de individuele verwachtingen van medewerkers en de strategische doelen van de organisatie. Regelmatige metingen van tevredenheid en betrokkenheid zijn van onschatbare waarde om inzicht te krijgen in de dynamiek en sentimenten binnen de organisatie. Deze metingen dienen als basis voor het ontwikkelen en implementeren van actieplannen om betrokkenheid te verbeteren, indien nodig.

In een tijd waarin organisaties zich moeten aanpassen aan voortdurende veranderingen en uitdagingen, vormt het bevorderen van betrokkenheid een cruciaal onderdeel van het succes. Medewerkerbetrokkenheid is immers niet alleen een modewoord; het is de hoeksteen van een hoogpresterende personeelsbezetting en een bloeiende organisatie. In een wereld waar flexibiliteit en aanpassingsvermogen van cruciaal belang zijn, is het begrijpen van de nieuwe dimensies van betrokkenheid en het implementeren van effectieve strategieën de sleutel tot het ontsluiten van het volledige potentieel van je team.

Vergezel je ons op deze missie om werkplekken te transformeren naar magnetische trekpleisters, en de toewijding van medewerkers aan de missie van organisaties te versterken? Ga dan aan de slag met deze tips, of contacteer ons om hier verder over te sparren.

Wil je nog meer geïnspireerd worden? Download dan hier het gratis e-book rond engagement, dat opgesteld werd door de PerformanSe experts: [E-book] Engagement: Een verouderd concept? Een belangrijk iets om te behouden? (performanse.com)

HR Day: de invloed van HR op employee engagement

Als soft skills expert, doet PerformanSe heel wat wetenschappelijk onderzoek naar het gedrag van mensen in de professionele context. Wat zal maken dat iemand succesvol is op de werkplek? Wat bepaalt of iemand past bij de organisatiecultuur? Hoe kan het engagement van werknemers begrepen en beïnvloed worden?

Als je als HR meer impact wil krijgen op de betrokkenheid en engagement van jouw kandidaten en werknemers, door meer inzicht te krijgen in wat er allemaal achter zit, dan is de sessie tijdens HR Day van PerformanSe the place to be! Yentl Vandenbroucke, country manager Benelux, neemt je daarin mee in de wondere wereld van de psychometrie! 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.