Logo
  • Blog
  • 3 december 2013

Transparantie op de werkvloer – een duidelijke weg naar succes

Steeds meer voelen organisaties de behoefte om naadloos en transparant informatie te kunnen delen tussen werknemers onderling; of het nu gaat om de zichtbaarheid van doelstellingen van medewerkers op de verschillende organisatieniveaus teneinde de doelen van personen en de organisatie zelf te kunnen stroomlijnen, of om de rapportage van financiële targets. Door een transparante werkwijze weet elke werknemer wat van hem of haar verwacht wordt en wat hij of zij terug kan verwachten. De vraag om meer transparantie is ontstaan door een aantal factoren in het werkveld – niet in de laatste plaats een groeiend inzicht in de voordelen ervan.

Waarom transparant zijn?

Het belangrijkste voordeel van transparantie is betrokkenheid: transparantie stimuleert een betere werksituatie doordat de werknemers zich er betrokken door voelen bij het bedrijf en meer inzicht krijgen in de werkprocessen. Als medewerkers kunnen zien hoe hun rol de organisatie helpt en een duidelijk carrièrepad voor ogen hebben, werkt dat motiverend. Tevens wordt de werksituatie eerlijker als de medewerkers op de hoogte blijven van het beleid en veranderingen daarin.

Het tweede belangrijke voordeel van transparantie is dat het personeelsverloop erdoor vermindert. Door sociale media als LinkedIn komen mensen veel gemakkelijker aan informatie over externe vacatures. Daardoor moeten bedrijven harder werken aan de betrokkenheid van medewerkers en beter communiceren wat zij moeten bereiken om vooruit te komen. De CIPD Employee Outlook: Autumn 2012 Survey gaf duidelijk aan hoe sterk het verband is tussen betrokkenheid van personeel en het aantal werknemers dat een nieuwe baan zoekt. Uit de enquête bleek dat maar 7% van de betrokken werknemers een nieuwe baan zoekt, tegenover een landelijk gemiddelde van 19%.

Uitdagingen bij de implementatie van transparantie

Er zijn twee belangrijke obstakels voor bedrijven die hun transparantie willen vergroten. De eerste is dat de Britse cultuur van oudsher niet transparant is. Ook dit werd duidelijk in de CIPD Employee Outlook: Autumn 2012 Survey waarin bleek dat slechts 28% van de werknemers zich bewust is van de waarden van zijn bedrijf.

De tweede uitdaging waar organisaties voor staan als ze transparantie willen inbouwen, is de mentaliteit van mensen. Sommigen staan niet open voor verandering en sommige werknemers zullen het niet prettig vinden dat hun feedback wordt opgeslagen en openbaar gemaakt. Door evaluaties transparant, open en voortgaand te maken wordt duidelijk welke medewerkers constant productief zijn en welke niet, en kan een organisatie gemakkelijker inefficiënte werkwijzen aanpakken. Maar de voordelen voor de werknemers moeten duidelijk worden overgebracht willen bepaalde, vaak onderpresterende, werknemers zich niet benadeeld voelen in dit soort situaties.

De voordelen van meer transparantie

Transparantie in een organisatie heeft vele voordelen. Het leidt tot een grotere betrokkenheid bij medewerkers, hetgeen in het huidige economische tij bijzonder belangrijk is. Dit is gebleken in een onderzoek uit 2010 door Towers Perrin, een wereldwijd opererend bedrijf in professionele dienstverlening, dat aantoonde dat bedrijven met een grotere betrokkenheid bij personeel significant betere financiële resultaten boekten over een periode van drie jaar dan bedrijven met een lage betrokkenheid van personeel. Bij de bedrijven met een grote personeelsbetrokkenheid was er een financiële groei van 5,80% tegenover een krimp van 3,39% bij bedrijven met een lage personeelsbetrokkenheid.

Betrokken medewerkers willen dat hun organisatie groeit en zullen daarom hun best doen om de reputatie van het merk hoog te houden, door een goede service en kwalitatief goede producten te leveren. Dit is aangetoond in de publicatie ‘Getting employees to go the extra mile’ , waaruit blijkt dat wanneer medewerkers begrijpen wat van ze wordt verwacht en hoe dit de zaken bevordert, ze deze verwachtingen overtreffen en harder werken.

Bovendien kunnen werknemers door transparantie zien wat ze moeten doen om binnen een organisatie vooruit te komen. In een transparant bedrijf kunnen medewerkers zien welke kwaliteiten en diploma’s er nodig zijn om een promotie te krijgen, doordat ze de vooruitgang zien van hun reeds bevorderde collega’s. Het maakt duidelijk welke vaardigheden ze moeten ontwikkelen en zorgt dat ze weten welke training ze moeten volgen om het beste uit zichzelf te halen.

Conclusie

Voor Britse organisaties wordt de implementatie van een transparant model steeds belangrijker omdat het de betrokkenheid en daarmee de productiviteit vergroot. Het inbedden van transparantie brengt geheel eigen uitdagingen met zich mee, niet in de laatste plaats omdat de Britse cultuur van nature niet transparant is. Als de uitdagingen zijn overwonnen en er op de juiste wijze transparantie is aangebracht, zijn er vele voordelen te oogsten waaronder het positieve effect op de personeelsbetrokkenheid. Organisaties die tot transparantie weten te komen kunnen rekenen op een zekerder toekomst, met name in de huidige vluchtige economie.

Vertaling: Hilde Merkus, Bleiswijk

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.