Logo
  • Nieuws
  • 21 oktober 2013
  • Lianne Bouman

Afkoopregeling stamrecht-bv aangepast

Het kabinet heeft een nieuwe deadline gesteld om gebruik te kunnen maken van de 80 procent afkoopfaciliteit, namelijk 15 november a.s. Oorspronkelijk was de deadline op 31 december 2013 gesteld. De regeling is nu bovendien nader ingevuld. Deze afkoopmogelijkheid is bij het belastingplan 2014 gelanceerd omdat met ingang van 2014 de fiscale stamrechtvrijstelling vervalt.

Bij de voorgestelde deadline van 15 november 2013 voor toepassing van de 80 procent afkoopmogelijkheid in 2014, is het niet relevant of de werknemer het stamrecht wel of niet onderbrengt in zijn eigen stamrecht-bv. De uitzondering op tijdige feitelijke externe afstorting - uiterlijk 14 november 2013 – is op basis van de thans gelanceerde aanpassingen mogelijk als de stamrechttoezeggende werkgever - dat is niet de stamrecht-bv, maar de werkgever met wie de dienstbetrekking is/wordt beëindigd - die stamrechtverplichting in eigen beheer houdt.

Twee situaties

Wil de werknemer een stamrecht in 2014 tegen 80 procent afkopen dan kan dat volgens het nu voorliggende voorstel  in twee situaties:
1. De ontslagvergoeding in de vorm van een stamrecht is definitief toegekend vóór 15 november 2013 én deze verplichting is vóór die datum feitelijk extern afgestort bij een kwalificerende stamrechtuitvoerder (bank, verzekeringsmaatschappij of de eigen stamrecht-bv van de werknemer).
2. De ontslagvergoeding in de vorm van een stamrecht is definitief toegekend vóór 15 november 2013 én deze verplichting wordt niet extern afgestort, maar door de werkgever met wie de dienstbetrekking is/wordt beëindigd in eigen beheer gehouden.

Noot van de redactie

Kan dit voorstel nog wijzigen? Ja, alhoewel dat niet in de lijn der verwachting ligt. Onduidelijk is nog of op 15 november a.s. de dienstbetrekking ook daadwerkelijk geëindigd moet zijn. Daar kan natuurlijk ook nog een politieke nabrander op komen.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.