Logo
  • Achtergrond
  • 20 december 2023
  • Redactie HR Praktijk

HR-opleidingen: trends & ontwikkelingen 2024

Waar gaat de interesse van de HR-professional naar uit als het gaat om de eigen Learning & development en wat zijn de trends voor het komende opleidingsseizoen? We vroegen het Ruud Coumans, programmamanager bij HR Academy en host van de HR Podcast.

Beeld HR-opleidingen: trends & ontwikkelingen 2024

Welke trends in de behoefte onder bedrijven zie je momenteel?

Door de krapte op de arbeidsmarkt wordt leren en ontwikkelen steeds actiever ingezet om talent te ontwikkelen en te behouden. Organisaties hebben steeds meer behoefte aan opleidingspartners die helpen om professionals continu te voorzien van de gewenste kennis en skills.

‘We zien een verschuiving van HR Analytics naar People Analytics. Met als focuspunt: welke omslag moet je maken om je datagedreven HR eigen te maken?’

Als je kijkt naar afgelopen jaar, welke opleidingen waren daarin favoriet bij HR?

Dat zijn ongetwijfeld de masterclass AI en ChatGPT voor HR-professionals en het event over AI voor HR dat we hebben georganiseerd op 21 september. Ook Incompany loopt deze masterclass heel goed.

ChatGPT en prompting

Er is bij HR duidelijk interesse naar de mogelijkheden en ontwikkelingen van AI en ChatGPT. We zien vooral dat het bij de meesten is geland. We zitten nu in de volgende fase; wat voor prompts kan ik specifiek gebruiken? Bijvoorbeeld voor vacatureteksten, een beleidsstuk of een plan van aanpak. De ervaring leert dat hoe uitgebreider en specifieker je ChatGPT ‘voert’, hoe gerichter en beter het resultaat. Daarom zijn we voor volgend jaar bezig met de ontwikkeling van een gevorderde training - Effectief prompts schrijven met AI-tools - die zich volledig toespitst op prompting. Ook kijken we in deze gevorderde training naar andere AI-tools voor video, audio, afbeeldingen. Deze tools zijn onder meer heel goed te gebruiken voor Learning&Development.

Arbeidsrecht

Dat wat betreft een nieuwe trend. Een all time favorite blijft Arbeidsrecht. Vooral de online cursussen Arbeidsrecht in de HR-praktijk en Zieke werknemers en Poortwachter worden veel afgenomen. Arbeidsrecht is heel feitelijk dus je kunt dan ook heel goed online kennis opdoen.
Ook hier zien we dat er verdieping gewenst is. Daarom zijn we bezig om een nieuw arbeidsrechtpakket te ontwikkelen waarin alle drie de domeinen – arbeidsovereenkomst, verzuim en re-integratie en ontslag - doorlopen kunnen worden.

People analytics

Verder zien we als trend de verschuiving van HR Analytics naar People Analytics. Deze verschuiving heeft impact op vaardigheden die van HR-professionals gevraagd zullen worden. Met andere woorden: welke omslag moet je maken om je datagedreven HR eigen te maken? Hiervoor hebben we samen met Gooiconsult en Navigator een programma over het HR-profiel van de toekomst ontwikkelt.

Uit het HR Trends onderzoek van Performa & Berenschot blijkt dat digitalisering bij HR onderaan de lijst staat. Dat staat haaks op de grote belangstelling voor AI&ChatGPT. Heb jij daar een verklaring voor?

Inderdaad, dat verraste mij ook! We zien een verschil in niveau waarop HR bezig is met deze ontwikkeling. Mogelijk dat dit tot een scheiding gaat leiden tussen organisaties die medewerkers hebben die met AI en ChatGPT om kunnen gaan en ondernemingen die dat niet doen.

Bij de board staat dit juist hoog op de agenda. Logisch want het heeft invloed op de inrichting van de organisatie en vraagt andere competenties. En het heeft impact op de employee experience.  In hoeverre spelen jullie hierop in met het aanbod?

Voor volgend jaar hebben we de HR Leadership Academy ontwikkeld in samenwerking met TIAS School for Business and Society. We bieden speciale masterclasses aan voor HR-managers, leiders en senior HR-professionals. Een specifiek onderdeel daarvan is Strategie en Bedrijfskunde voor HR. Daarin worden HR-professionals meegenomen in de belangrijkste bedrijfskundige en strategische onderwerpen. Een van de colleges gaat over AI en digitale transformatie. We verkennen daarin wat de impact is van deze ontwikkelingen op organisaties en op de HR-functie. En hoe je het HR-beleid door de toepassing van AI naar een hoger niveau kunt tillen. 

Uitdaging ligt hij het inzetbaar houden van medewerkers door ontwikkeling en scholing. Hoe houdt HR zichzelf inzetbaar is jullie ervaring?

Dat klopt, dit blijft een continue leervraag die we langs zien komen. Zelf raad ik in dat geval de nog altijd goed bezochte opleiding Word HR Business partner met impact aan. We zien dat dit de populairste training blijft voor de strategische ontwikkeling van HR-professionals. Zelf heb ik deze opleiding ook mogen volgen, en het heeft me veel geleerd over de stappen die je moet zetten om een goede aansluiting te maken met de strategische doelen van je organisatie.

Over de digitale transformatie gesproken. HR Academy biedt ook online cursussen, live online masterclasses en blended programma’s aan. Zie je daar een ontwikkeling in?

De online cursussen blijven gewild, vanwege de feitelijke kennis die je hierin opdoet. Maar ook de fysieke bijeenkomsten blijven onverminderd populair. Het sparren met gelijkgestemden blijft belangrijk, zeker op strategische thema’s. Men wil leren van elkaars cases, en we zien dat uitdagingen als vergelijkbaar worden ervaren. Kortom: ik verwacht dat volgend jaar de meeste deelnemers de voorkeur blijven hebben om fysiek samen te komen voor een training of masterclass. 

Wat is jullie voornaamste doelgroep?

Tot nu toe hebben we gezien dat voornamelijk HR-adviseurs en HR Business Partners onze trainingen afnemen. Tegelijkertijd zien we een groeiende vraag van HR-managers naar masterclasses en collegereeksen op strategische thema’s. Daarom hebben we zoals hiervoor al even genoemd de HR Leadership Academy samen met TIAS School for Business and Society ontwikkeld. Specialisten en hoogleraren geven hier de masterclasses gericht op strategische thema’s zoals cultuurverandering, leiderschap, C-level partnership, bedrijfskunde, DGI en talentmanagement.

Welke opleidingen, cursussen en trainingen doen het dit seizoen juist minder?

Training Effectief Leiderschap verliest aandacht van bedrijven. Leiderschapsontwikkeling is niet een eendaagse cursus maar vergt een langer traject en veel commitment maar door de krapte op de arbeidsmarkt is er momenteel onvoldoende urgentie, tijd & ruimte om leiderschapskwaliteiten te verbeteren. Dit is voor bedrijven een spagaat omdat het aanbieden van trainingen voor leiderschapsontwikkeling voor jonge talenten vaak een reden is om bij een organisatie werkzaam te blijven.

Strategische Personeelsplanning is een thema waar HR mee aan de slag moet maar geen tijd voor heeft of maakt. We hebben daarom een verkorte, praktische opleiding samengesteld

Verder blijft de opleiding Strategische Personeelsplanning achter. En dat is vreemd, want dat zou nu juist actueler dan ooit moeten zijn. We zien dat dit een thema is waar HR nu juist mee bezig moet zijn. Daarom hebben we de training concreter en korter gemaakt samen met SPP-expert Gerard Evers: Bouwen aan een Dreamteam

Welke rol spelen HR-leiders bij het op peil houden van het kennisniveau van de eigen werknemers?

Dat is vooral leading bij example en het benadrukken van het belang van het op peil brengen én houden van de gewenste soft en hard skills. In een snel veranderende wereld wordt het steeds belangrijker om je kennis en skills up-to-date te houden en het management zal daar de randvoorwaarden voor moeten neerzetten in hun organisatie. Daarom mijn advies: blijf het belang van opleiden en ontwikkelen op de agenda zetten in jouw organisatie.

Tot slot, welk event staat er voor komend jaar op het programma?

Elk jaar organiseren we samen met HR Praktijk de HR Day, dus hier kijk ik naar uit voor volgend jaar!  Verder verwacht ik dat we weer enkele inspiratiesessies zullen organiseren in AFAS Leusden. Tipje van de sluier: bovenaan mijn lijstje staan AI, prompting en hoe je alle medewerkers meeneemt in deze nieuwste transformatie.

HR Academy - Kennis op niveau! HR Academy is er speciaal voor HR-professionals en functionarissen met personeelsverantwoordelijkheid. Want we hebben ons helemaal gespecialiseerd in kennisopleidingen op het gebied van human resources management. We weten hoe breed dat speelveld is en we kennen de veelheid aan onderwerpen waarvan je op de hoogte moet zijn. Daarom helpt HR Academy je om in jouw dagelijkse praktijk effectief te zijn en te groeien in je vak. Daarvoor bieden we je hoogwaardige opleidingen om je kennis op niveau te brengen én te houden. Van wet- en regelgeving tot strategie en beleid.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.