Logo
  • Blog
  • 30 augustus 2022

Waarom jouw organisatie een DEI-budget nodig heeft - Tips en richtlijnen

De laatste tijd merk ik dat organisaties niet genoeg budget creëren om diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie te versterken. Zonder een aangewezen budget voor DEI-projecten kunnen degenen die deze projecten uitvoeren gemakkelijk overweldigd of afgeleid raken. Helaas leidt dit scenario vaak tot mislukking. In dit artikel geef ik tips voor het maken van een DEI-budget dat werkt voor jouw organisatie.

Een DEI-budget is een vast bedrag dat wordt toegewezen aan diversiteits-, gelijkwaardigheids- en inclusieprojecten van een organisatie. Dit omvat het in dienst nemen van medewerkers met verschillende achtergronden, het ontwikkelen van trainingen en ontwikkelingsprogramma’s rond DEI-onderwerpen en het versterken van de inspanningen om ervoor te zorgen dat iedereen wordt gehoord.

Hoewel het misschien veel geld lijkt om opzij te zetten, is het belangrijk om te onthouden dat het creëren van een echt diverse, inclusieve omgeving meer werk vereist dan alleen lippendienst. Het vereist een toegewijde inspanning – en budget – om ervoor te zorgen dat iedereen het gevoel heeft erbij te horen. Met een authentiek DEI-budget kunnen organisaties duidelijk maken dat ze zich inzetten voor positieve veranderingen.

Waarom moeten organisaties een aangewezen budget creëren voor hun DEI-projecten?

DEI gaat over meer dan het creëren van een divers personeelsbestand-  – het gaat om het creëren van een omgeving waarin iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt. Daar komt meer bij kijken dan een paar beleidsregels wijzigen of een paar trainingen geven. Het vereist een aanhoudende inzet van leiderschap, waaronder zorgen voor voldoende budget om diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie in de gehele organisatie te vergroten. DEI kan een diepgaande invloed hebben op de cultuur en het resultaat van een organisatie, mits het op de juiste manier wordt gedaan. Dus ja, het hebben van een speciaal budget voor DEI-projecten is essentieel. Naast dat dit het juiste om te doen is, stellen investeerders ook vaak vragen over de ESG-betrokkenheid van de organisatie. Beleggers willen bewijs van vooruitgang en bestuur zien als onderdeel van het doen van zinvolle investeringen.

Tips en richtlijnen voor het maken van een effectief DEI-budget

Veel organisaties schieten tekort bij het toewijzen van een budget voor projecten op het gebied van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie (DEI). Dit komt vaak doordat de verantwoordelijken niet voldoende middelen hebben om hun doelen te bereiken. Het gevolg hiervan is dat DEI wordt gezien als bijzaak en aan de kant wordt geschoven.The Horse getekend door Ali Bati

5 Tips en richtlijnen om een effectief DEI-budget te creëren

1. Bepaal je doelen en doelstellingen

Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie kunnen primaire doelen zijn voor elke organisatie die de status quo wil veranderen. Maar wat houdt dat precies in? En hoe creëer je een budget dat deze doelen omvat? Gelijkwaardigheid zorgt ervoor dat iedereen heeft wat nodig is om te slagen, terwijl inclusie zorgt voor een omgeving waarin iedereen het gevoel heeft erbij te horen.
Dit kan een hele opgave zijn, maar het is het wel waard. Door een budget te hebben waarbij rechtvaardigheid en inclusie prioriteit zijn, kun je echte vooruitgang boeken in de richting van een rechtvaardiger wereld. Begin vandaag nog!

2. Leg uit waarom jouw organisatie een DEI-budget nodig heeft

We weten allemaal dat het hebben van een budget essentieel is voor elke organisatie. Maar wat veel mensen niet doorhebben is dat het hebben van een budget voor diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie (DEI) net zo belangrijk is. En wel om deze reden: zonder een specifiek DEI-budget worden organisaties vaak gedwongen om te kiezen tussen het bevorderen van diversiteit en investeren in andere gebieden.

Zo kan het hebben van geen budget leiden tot geldverspilling aan initiatieven die diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie niet aanmoedigen. Met een apart DEI-budget kunnen organisaties genoeg geld investeren om echte impact te maken. Bij het zorgen voor een inclusieve werkomgeving helpt alles, ook de kleine beetjes. Dus als je serieus wilt werken aan diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie moet het creëren van een speciaal DEI-budget een prioriteit zijn.

3. Bepaal welke posten in het budget moeten worden opgenomen

Bij het maken van een budget is het belangrijk om genoeg regels op te nemen waarmee diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie worden versterkt. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door een budget toe te wijzen aan het aannemen van diverse werknemers, maar ook om trainingssessies te houden over onbewuste vooroordelen of door personeelsgroepen voor medewerkers op te richten.

Door deze stappen te zetten, kunnen organisaties laten zien dat ze zich inzetten voor een meer inclusieve omgeving. Ook helpt dit om een meer divers personeelsbestand op te bouwen. Dit kan weer leiden tot betere resultaten voor je bedrijf. Overweeg dus bij het opstellen van een budget hoe je diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie binnen jouw organisatie kunt bevorderen.

4. Werk samen met de financiële afdeling om het budget te ontwikkelen

Iedereen die ooit een begroting heeft opgesteld, weet dat het maken van een financieel verantwoord plan zorgvuldige afweging en een duidelijk begrip van prioriteiten vereist. Helaas zien veel organisaties één cruciaal punt over het hoofd: de behoefte aan diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie.

Een gebrek aan diversiteit kan verschillende negatieve gevolgen met zich meebrengen, zoals verminderde creativiteit, verminderde innovatie en een lager moraal. Bovendien zorgen gelijkwaardigheid en inclusie ervoor dat alle werknemers gelijke kansen krijgen. Door samen met jouw financiële team een budget te ontwikkelen dat deze belangrijke factoren bevat, creëer je niet alleen een financieel gezonde omgeving, maar ook een die rijk is aan diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie.

5. Ga voor buy-in van de belangrijkste belanghebbenden

Iedereen die ooit een team wilde overtuigen voor medewerking aan een project weet dat buy-in essentieel is. Hoe goed je idee ook is, het gaat niet lukken als je de juiste mensen niet kunt overtuigen om erin te investeren. Het niet hebben van een DEI-budget is als verbrand eten serveren aan belanghebbenden (werknemers, leveranciers en klanten). Je kunt niet zomaar het verbrande deel van het eten afschrapen, want mensen proeven nog steeds dat het eten verbrand is. Dit is mijn versie van de ‘culture eats strategy for breakfast’-quote, een beroemd citaat van de legendarische managementadviseur en schrijver Peter Drucker.

Hetzelfde geldt voor het maken van een meer diverse, inclusieve werkplek. Hoewel veel mensen het doel kunnen steunen, kan het wel een uitdaging zijn om voldoende budget bij elkaar te krijgen voor het vergroten van de diversiteit. De sleutel tot succes? Buy-in van de belangrijkste medespelers. Door te pleiten voor diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie als essentiële bedrijfsdoelstellingen, kun je de nodige middelen verkrijgen om jouw visie te veranderen in een groot succes. Met het juiste investeringsniveau zorg je voor een omgeving waarin iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt – en dat is goed voor het bedrijf.

6. Evalueer en pas het budget waar nodig aan

De meeste organisaties erkennen het belang van een budget dat de diversiteit van hun personeelsbestand ten goede komt. Toch schieten veel organisaties nog tekort bij het toekennen van voldoende middelen om DEI-projecten te ondersteunen.
Hierdoor is het belangrijk om regelmatig te evalueren en eventueel het budget aan te passen. Dit kan betekenen dat je geld moet vrijmaken voor specifieke programma’s of dat je fondsen uit andere gebieden moet herverdelen. Hoe dan ook is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het budget de inzet van de organisatie betreffende diversiteit en inclusie weerspiegelt. Door deze stappen te zetten, kunnen organisaties een meer inclusieve omgeving creëren.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.