Logo
  • Nieuws
  • 10 november 2010
  • Dagmar Hendriks

Kortzichtigheid staat goed personeelsbeleid in de weg

Het blijkt dat organisatie zich op het gebied van personeelsbeleid niet slim voorbereiden op de toekomst. Er moet meer nagedacht worden over welke kennis op welk moment nodig is. Zo besparen organisaties niet alleen kennis maar ook geld. Vooral bij de overheid en in de energiebranche is er een gebrek aan een intelligent HR-beleid.

Beeld Kortzichtigheid staat goed personeelsbeleid in de weg

Dit blijkt uit een onderzoek van Yacht dat door Marktresponse is uitgevoerd onder 1.346 ondernemingen. Hierin komt naar voren dat voor de nabije toekomst de focus vooral ligt op kostenbeheersing (60 procent), flexibilisering van de organisatie (45 procent) en verhoging van de productiviteit (38 procent).

 

Dat de uitstroom aan kennis op de koop toe wordt genomen is korte termijn denken en dat is niet de oplossing, aldus de onderzoekers. Volgens hen wordt kennis die essentieel is voor de bedrijfsvoering in tijden van teruggang te gemakkelijk terzijde geschoven. De kostenbesparing van vandaag is daarmee de kostenstijging van de toekomst.

 

Wendbaar worden

Peter Hulsbos, algemeen directeur van Yacht: “We moeten anders kijken naar mens en werk. Het belang van de toekomstige schaarste aan kennis wordt onvoldoende onderkend. Organisaties stappen vaak in dezelfde valkuil: mensen worden nu ontslagen om aan de bezuinigingseisen te kunnen voldoen. Maar daarmee vertrekt nu kennis die in de toekomst niet of nauwelijks meer aan te trekken is.”

 

De toekomst vraagt organisaties flexibeler en efficiënter te zijn. Organisaties zullen kennis anders en slimmer moeten organiseren. Ze zullen wendbaar moeten worden om beter te kunnen anticiperen op en mee te kunnen gaan in deze dynamiek. Door wendbaar te zijn ben je als organisatie in staat concurrerend te blijven en je continuïteit te waarborgen.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.