Logo
  • Persbericht
  • 31 maart 2016
  • ADP
  • Bron: Persbericht

NEN 2082 certificaat voor HR-dossier van ADP Workforce

‘De eerste HRM-oplossing die voldoet aan alle eisen voor informatiemanagement’
AMSTERDAM, 29 maart 2016 – Het European Certification Bureau (ECB) heeft voor het eerst een HR-dienstverlener voorzien van het NEN 2082 Certificaat. Na een uitgebreide audit werd vastgesteld dat het ADP Workforce HR-dossier voldoet aan de hoogste veiligheidseisen voor digitaal dossierbeheer.

 

Dit betekent dat overheidsorganisaties en ook bedrijven hun personeelsdossiers met ADP Workforce geheel volgens de eisen van de Archiefwet kunnen beheren. Voor bijvoorbeeld de Waterschappen vervalt hierdoor de noodzaak tot een extra koppeling en worden direct kosten bespaard. De officiële uitreiking van het certificaat aan ADP Nederland vond plaats op 24 maart jl.

Zeer uitgebreid eisenpakket
Benedikt Marijnen, zakelijk directeur van ECB: “Uitsluitend organisaties die voldoen aan de 155 eisen krijgen het NEN 2082 Certificaat of de verklaring van compliance.”

Marijnen prijst vooral het autorisatiebeheer van het HR-dossier: "Een organisatie moet vlijmscherp kunnen bepalen wie toegang heeft tot (personeels)dossiers. Dit gebeurt in een autorisatietabel. Ons rapport wijst uit dat alle denkbare autorisatie-instellingen in ADP Workforce mogelijk zijn. Het belang hiervan kan niet overschat worden.”

Veiligheid combineren met gebruiksgemak
Martijn Brand, Algemeen Directeur van ADP Nederland BV, signaleert bij klanten een duidelijke behoefte om te voldoen aan hoge eisen op het gebied van informatiebeheer. “Overheidsorganisaties zijn zelfs verplicht om te voldoen aan de Archiefwet. Voor ons is het belangrijk om al onze klanten te faciliteren in hun wens om de veiligheid van hun medewerkersgegevens te allen tijde te waarborgen met onze software.”

Brand is trots op zijn productontwikkelaars die HR-dossier voor ADP Workforce bouwden dat zowel gebruiksvriendelijk als volledig compliant genoemd mag worden. “En nu dus ook als eerste NEN 2082-gecertificeerd.”

Automatisch gegevens vernietigen en autorisatie vooraf
Brand: “Onze mensen hebben daarbij goed naar de klant geluisterd. Zo beschikt het HR-dossier over een functie voor het geautomatiseerd en gecontroleerd vernietigen van gegevens, zodat bedrijven aan de wettelijke voorschriften voor de bewaartermijn kunnen voldoen. Uniek in onze oplossing is ook de mogelijkheid om een (tijdelijke) medewerker rechten te geven voor een vooraf af te bakenen periode. Gaat iemand uit dienst of naar een andere rol, dan hoeven er geen extra handelingen verricht te worden om zijn rechten te beëindigen.”

Uniek en volledig geïntegreerd
Benedikt Marijnen besluit: "Het ADP Workforce Personeelsdossier bewijst met het ECB NEN 2082 Certificaat aantoonbaar dat het pakket professioneel en op hoog niveau informatie beheert. Deze functie is volledig geïntegreerd in ADP Workforce en is daarmee een unieke en essentiële tool voor iedere organisatie."

Over ADP Nederland
Krachtige technologie met een menselijke kant. Ongeacht grootte of branche vertrouwen bedrijven over de hele wereld op ADP’s cloud software en expertise om het potentieel van hun mensen te benutten. HR. Talent. Excasso. Payroll. Compliance. Samen halen we het beste uit uw menselijk kapitaal.

Het ADP-logo en ADP zijn geregistreerde handelsmerken van ADP, LLC. Alle overige handels- en servicemerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. © 2016 ADP, LLC.

Producttips