Logo

Zoekresultaten

Er zijn 36 items voor Hulp bij inloggen gevonden. Pagina 1 van 4.

Zoeken
De zoekmachine zoekt standaard op alle trefwoorden afzonderlijk waarbij documenten met alle trefwoorden het beste scoren en dus bovenaan verschijnen. Bovendien houdt de zoekmachine rekening met het tekstelement waarin het trefwoord verschijnt: een trefwoord in de kop van een artikel of in de introductietekst scoort hoger dan hetzelfde trefwoord in de lopende tekst. Ook de frequentie van het trefwoord in het document en een eventuele publicatiedatum bepalen de relevantie van een document.

Zoekopdracht aanpassen
Verder kunt u ook gebruik maken van AND, OR en quotes om uw zoekopdracht aan te passen, bijvoorbeeld:
- digitaal AND transformatie zoekt alleen naar document waarin beide trefwoorden voorkomen
- digitaal OR transformatie zoekt naar documenten waarin één van beide of beide trefwoorden voorkomen
- "digitale transformatie" zoekt alleen naar documenten waarin beide woorden na elkaar voorkomen

Sorteren
U kunt sorteren op:
- Relevantie: het systeem houdt rekening met publicatiedatum en score (het voorkomen van woorden in het document)
- Datum: het systeem toont documenten met de meest recente publicatiedatum het eerst
- Score: het systeem toont documenten met de hoogste score het eerst en houdt geen rekening met publicatiedatum

Na coronapiek forse daling verzuim

Na de forse stijging van het aantal verzuimmeldingen in de maand maart 2020 met 30%, neemt het aantal nieuwe verzuimmeldingen in april en mei fors af. Toch duurt het gemiddeld langer voordat iemand weer is hersteld. Arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare waarschuwen voor langdurend verzuim door psychische klachten als gevolg van het coronavirus en de nieuwe werksituatie. Alertheid en contact met werknemers, duidelijke kaders en op tijd hulp inschakelen van experts is het devies.

Wat is de rol van het thuisfront bij terugkeer naar werk?

Partners, kinderen en andere naasten hebben invloed op hoe en hoe snel medewerkers bij verzuim hun werk hervatten. Veel minder duidelijk is hoe die invloed precies werkt. Terwijl die kennis goed zou kunnen helpen om ook het thuisfront in stelling te brengen bij herstel en preventie. Vanuit de Academische Werkplaats Arbo Unie/UMCG is hier een onderzoek naar gestart.

Exclusieve focus op verzuim: lage instroom in de WGA

TBI heeft relatief veel werknemers in zware beroepen. Actieve inzet op duurzame inzetbaarheid is daarom van groot belang. Met de introductie van TBI Vitaal creëerde de holding een afdeling die zich uitsluitend met vitaliteit en verzuimpreventie bezighoudt. Interview met Marjolein Kamp over het succes van TBI Vitaal, de specifieke uitdagingen en aandachtspunten en de toenemende urgentie van (extra) aandacht voor inzetbaarheid.

Meer arbeidsongevallen met vier of meer dagen verzuim

In 2017 had 3,4 procent van de werknemers een arbeidsongeval. De helft daarvan was de volgende dag weer aan het werk, maar 1,2 procent van alle werknemers verzuimde vier of meer dagen als gevolg van een arbeidsongeval. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden.

Helft Nederlanders vindt dat werkgever werknemer mag aanspreken op ongezonde levensstijl

53 procent van de Nederlanders vindt dat een werkgever een werknemer mag aanspreken op zijn of haar ongezonde levensstijl. Bij roken gaan ze nog een stapje verder. Daar geeft bijna 20 procent van de Nederlanders aan dat werknemers gedwongen mogen worden om te stoppen. Dit blijkt uit onderzoek van HR-riskconsultant Robidus onder 1.100 werknemers. Uit het onderzoek blijkt ook dat 65 procent van de werkende Nederlanders vindt dat werkgevers persoonlijke hulp moeten bieden aan werknemers als hun privésituatie hierom vraagt.

Managers hebben weinig benul van werkstress onder werknemers

Managers hebben een verkeerd beeld over werkstress bij hun werknemers. 40% van het hoger management is in de veronderstelling dat hun medewerkers nauwelijks stress ervaren. 58% denkt dat de stress wordt veroorzaakt door teveel taken. Professor Willem van Rhenen, tevens lid van de Raad van Bestuur bij Arbo Unie, geeft aan dat dit juist de grootste misvatting is. Werkstress is een gevolg van te weinig steun, te weinig verantwoordelijkheid, te weinig positieve energie.

Privacywetgeving zorgt voor stagnerende re-integratie

De overheid streeft naar gelijke kansen voor arbeidsgehandicapten op de arbeidsmarkt. Zij keert subsidies uit aan bedrijven, zodat economische motieven geen rol hoeven te spelen om hen in dienst te nemen. Door de steeds strenger wordende privacywetgeving werkt de overheid haar eigen doelstellingen tegen.

Verzuim werkenden stijgt na oppakken mantelzorg

Het percentage mantelzorgers onder werkenden stijgt. Werkenden die met mantelzorg beginnen, verminderen hun arbeidsduur niet vaker dan anderen. Wel stijgt het verzuim van werkenden na het oppakken van mantelzorg. Dat is vooral zo als de zorg al minstens twee jaar duurt.

UWV berekent Ziektewetuitkering kosteloos tot 1 november

Op 1 juni 2013 is het gewijzigde Dagloonbesluit werknemersverzekeringen van kracht geworden. Eigenrisicodragers voor de Ziektewetuitkering (ZW-uitkering) van hun zieke (ex-)werknemers moeten zelf de uitkering berekenen. Zij kunnen daarbij tot 1 november a.s. gratis hulp krijgen van Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV).

Hoe helpt u werknemers met schulden?

Volgens recente peilingen verkeert één op de tien huishoudens in financiële problemen. Er bestaat een kans dat ook u werknemers heeft met schulden, of aan wie loonbeslag is opgelegd. Die problemen worden vaak meegenomen naar het werk. En niet zelden lopen de zorgen zo hoog op dat mensen zich ziek melden. Hoe kunt u juist deze medewerkers ondersteunen?