Logo

Zoekresultaten

Er zijn 4 items voor Hulp bij inloggen gevonden.

Zoeken
De zoekmachine zoekt standaard op alle trefwoorden afzonderlijk waarbij documenten met alle trefwoorden het beste scoren en dus bovenaan verschijnen. Bovendien houdt de zoekmachine rekening met het tekstelement waarin het trefwoord verschijnt: een trefwoord in de kop van een artikel of in de introductietekst scoort hoger dan hetzelfde trefwoord in de lopende tekst. Ook de frequentie van het trefwoord in het document en een eventuele publicatiedatum bepalen de relevantie van een document.

Zoekopdracht aanpassen
Verder kunt u ook gebruik maken van AND, OR en quotes om uw zoekopdracht aan te passen, bijvoorbeeld:
- digitaal AND transformatie zoekt alleen naar document waarin beide trefwoorden voorkomen
- digitaal OR transformatie zoekt naar documenten waarin één van beide of beide trefwoorden voorkomen
- "digitale transformatie" zoekt alleen naar documenten waarin beide woorden na elkaar voorkomen

Sorteren
U kunt sorteren op:
- Relevantie: het systeem houdt rekening met publicatiedatum en score (het voorkomen van woorden in het document)
- Datum: het systeem toont documenten met de meest recente publicatiedatum het eerst
- Score: het systeem toont documenten met de hoogste score het eerst en houdt geen rekening met publicatiedatum

Een derde werkgevers vindt HR-wetgeving moeilijk bij te houden

Voor bijna de helft (45 procent) van de ondernemers is het vinden van een geschikte kandidaat een grote uitdaging. Vooral kleinere bedrijven (tussen 50 en 99 werknemers) hebben moeite met het vinden van de juiste werknemers (62 procent). Grootste oorzaak volgens ondernemers is een gebrek aan kennis over werving en selectie en vooral de nieuwe wet,- en regelgeving. Dit blijkt uit een onderzoek onder 500 werkgevers naar de belangrijkste HR-uitdagingen door DVJ Insights in opdracht van Tempo-Team.

Aandachtspunten opbouw personeelsdossier bij disfunctioneren

Nu de Wet werk en zekerheid is ingevoerd blijkt het voor werkgevers lastiger geworden om ontbinding te krijgen. Werkgevers moesten bij de kantonrechter voorheen ook al bewijzen dat het ontslag terecht is maar nu worden aan dossiers hogere eisen gesteld. Waar kantonrechters voor de Wwz zo’n 12 procent van de aanvragen afwezen, is dat nu zo’n 20 procent. Enkele tips en aandachtspunten.

Met collectieve WGA-premie werkt regering eigen visie tegen

De nieuwe regering geeft in het regeerakkoord aan dat het inzetbaar blijven van werknemers een primaire verantwoordelijkheid is van werkgevers en werknemers. De overheid zou voor de noodzakelijke randvoorwaarden zorgen. Namelijk door een ‘leven lang leren’ centraal te stellen en te verankeren dat toekomstige generaties productief en gezond kunnen werken tot de steeds hoger wordende AOW-leeftijd. Focus op toekomstige inzetbaarheid is absoluut een goede zaak. Op een belangrijk punt maakt de regering echter een cruciale denkfout: het terugbrengen van de collectieve premie in de WGA, de regeling voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers.

10 tips om uw organisatie WGA-proof te maken

De Wet Gedeeltelijke Arbeidsparticipatie (WGA) gaat op de schop. De werkgever is vanaf volgend jaar verantwoordelijk voor alle werknemers – zowel vast als flexibel – bij ziekte. Elk bedrijf zal moeten nadenken over het slim afdekken van risico's.

Filter op: