Logo
 • Nieuws
 • 16 november 2017
 • Bron: AWVN

Effecten aanpassing transitievergoeding berekend

De kabinetsplannen voor aanpassing van de opbouw van de transitievergoeding hebben voor werkgevers zowel kostenverhogende als kostenverlagende effecten. Voor de individuele werkgever zullen de effecten afhangen van de leeftijd en diensttijd van zijn medewerkers. AWVN heeft deze plannen doorgerekend.

Beeld Effecten aanpassing transitievergoeding berekend

Het nieuwe kabinet is van plan om de opbouw van de transitievergoeding op een aantal punten aan te passen:

 1. Werknemers krijgen vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding in plaats van na twee jaar.
 2. De hogere opbouw na een dienstverband van 10 jaar of langer komt te vervallen: voor elk jaar gaat de transitievergoeding een derde maandsalaris bedragen.
 3. De overgangsregeling voor 50-plussers blijft gehandhaafd (niet duidelijk is welke overgangsregeling dit is, waarschijnlijk de hogere vergoeding bij een dienstverband van 10 jaar of meer die volgens de huidige wet met ingang van 1 januari 2020 vervalt).

Ook op een aantal andere aspecten wordt de transitievergoeding gewijzigd:

 1. Compensatie voor de werkgever voor de betaalde transitievergoeding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid.
 2. De mogelijkheid om bij cao van de transitievergoeding af te wijken (alleen mogelijk bij ontslag om bedrijfseconomische redenen).
 3. De mogelijkheid om scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding
 4. De overbruggingsregeling voor kleine werkgevers.
 5. De situatie waarin een werkgever zijn bedrijf beëindigt wegens pensionering of ziekte.

De kabinetsplannen om de transitievergoeding aan te passen hebben voor werkgevers zowel kostenverhogende als kostenverlagende effecten. Voor de individuele werkgever zullen de effecten afhangen van de leeftijd en diensttijd van zijn medewerkers. AWVN heeft de de effecten op de transitievergoeding doorgerekend wanneer:

 1. Werknemers vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht krijgen op een transitievergoeding in plaats van na twee jaar.
 2. De hogere opbouw na een dienstverband van langer 10 jaar of langer komt te vervallen: voor elk jaar gaat de transitievergoeding een derde maandsalaris bedragen.
 3. De overgangsregeling voor 50-plussers blijft gehandhaafd.

En voor de vergelijkbaarheid de gevolgen van de ongewijzigd voortzetting van de transitievergoeding wanneer:

 1. Werknemers pas na twee jaar na het begin van hun arbeidsovereenkomst recht krijgen op een transitievergoeding.
 2. De hogere opbouw na een dienstverband van 10 jaar of langer blijft gehandhaafd.
 3. De overgangsregeling voor 50-plussers in 2020 vervalt.

Hier kunt u de tabellen met een overzicht van de effecten op de transitievergoeding vinden.

Producttips

Ook interessant