Logo
  • Nieuws
  • 28 mei 2019
  • Bron: VNO-NCW - MKB Nederland

Werkgevers: WAB zet twee stappen vooruit en één terug

MKB-Nederland en VNO-NCW blijven de Wet Arbeidsmarkt in Balans een wet van plussen en minnen vinden. Met de noodzakelijke aanpassingen in het ontslagrecht en de ketenbepaling worden twee stappen vooruit gezet, maar tegelijk wordt een stap teruggezet door tijdelijk werk duurder te maken voor ondernemers die geen andere keus hebben, zoals recreatie- en horecabedrijven aldus de ondernemersorganisaties. Ze vinden het dan ook teleurstellend dat de Eerste Kamer met dat laatste heeft ingestemd.

Beeld Werkgevers: WAB zet twee stappen vooruit en één terug

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben van meet af aan bezwaren gehad tegen onderdelen van de WAB die de inzet van tijdelijk werk duurder en minder makkelijk te organiseren maken. Dat gaat geen vaste baan extra opleveren, aldus MKB-Nederland, VNO-NCW en branches. Volgens de organisaties leidt dat er enkel toe dat bedrijven met bijvoorbeeld seizoenswerk op kosten worden gejaagd. Hetzelfde geldt voor de transitievergoeding die vanaf dag 1 moet worden betaald.

Motie

In de Tweede Kamer hebben de ondernemersorganisaties eerder bereikt dat de hogere WW-premie niet gaat gelden voor jongeren tot 21 jaar met een bijbaan van maximaal 12 uur per week. Dat is winst voor ondernemers in onder meer horeca, detailhandel en recreatie. Voor jongeren moet echter wel de transitievergoeding worden betaald bij ontslag of na het aflopen van het (tijdelijk) contract. Op grond van een aangenomen motie moet minister Koolmees van SZW in gesprek blijven met sociale partners om te bezien of er voor seizoenswerk maatwerkoplossingen kunnen worden gevonden.

Met de nieuwe cumulatiegrond bij ontslag komt de WAB tegemoet aan de problemen van met name mkb-bedrijven sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid in 2015.  MKB-Nederland en VNO-NCW hebben zich sindsdien hard gemaakt voor zo’n verzamelgrond, omdat het mkb in de praktijk slecht uit de voeten kan met de in de wet vastgelegde gronden voor ontslag. Positief in de WAB is ook de verruiming van de ketenregeling naar drie jaar, die ondernemers meer ruimte biedt noodzakelijke flexibiliteit aldus de werkgevers.

Wederom reparatiewetgeving

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dat met de WAB het vaste contract als een soort ‘heilige graal’ wordt neergezet, terwijl de economie en arbeidsmarkt een steeds grotere diversiteit vragen door voortschrijdende technologische en andere ontwikkelingen. Wendbaarheid, aanpassingsvermogen en flexibiliteit zijn juist in deze tijd van snelle veranderingen van cruciaal belang voor bedrijven om hun continuïteit te waarborgen. De WAB houdt hier allemaal geen rekening mee en mist daardoor visie op de toekomst, aldus de ondernemersorganisaties. Zij veronderstellen dan ook dat de WAB –na eerder al de Wet Werk en Zekerheid– alleen maar weer tijdelijke reparatiewetgeving is; ook omdat de commissie Borstlap later dit jaar met zijn visie op de arbeidsmarkt komt.

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.