Logo
  • Nieuws
  • 16 mei 2019
  • Bron: Rijksoverheid

‘Minder regeldruk bij inventariseren en oplossen risico’s’

Ondernemers moeten met een eenvoudige online tool risico’s voor werknemers zoals arbeidsomstandigheden en hygiëne kunnen inventariseren en oplossen. Dat is één van de voorgestelde maatregelen om ondernemen makkelijker te maken. Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK), en Tamara van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben de twee rapporten voor verbetering van regelgeving in het MKB in ontvangst genomen.

Beeld ‘Minder regeldruk bij inventariseren en oplossen risico’s’

Het gaat om het advies van de commissie-Van Straalen voor de verbetering van regelgeving voor het MKB en het actieprogramma Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0 dat de  staatssecretarissen kregen aangeboden namens Nederlandse kappers, slagers, bakkers, bloemisten en schoenmakers.

Knelpunten

In het actieprogramma Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0 zijn twaalf knelpunten geïdentificeerd en ook suggesties voor oplossingsrichtingen verkend die de komende periode samen met diverse betrokken ministeries worden uitgewerkt. Dit gaat onder andere over:

  • Arbeidsomstandigheden: verbeteren digitale Risico-Inventarisatie & -Evaluatie tools (RI&E). Inzichtelijker maken via een keuzemenu wanneer ondernemer aan de geldende regels voldoet.
  • Voedselhygiëne: hygiënecode is steeds omvangrijker. Hoe blijft deze effectief, zodat ondernemers er aan kunnen blijven voldoen?
  • Onderwijs: verbeteren van procedure om subsidies voor leren in de praktijk te verantwoorden.

Het eerste advies van de onlangs door het ministerie van EZK ingestelde commissie gaat specifiek over de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). Dit is een lijst met alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s in een bedrijf en een plan voor het oplossen ervan. De commissie, die in haar adviezen samenwerkt met MKB-Nederland, beveelt aan om een volgende stap te zetten in het gebruiksvriendelijker maken van digitale RI&E tools. Of door deze in te voeren in sectoren waar dit nog op papier wordt gedaan of door de bestaande digitale tools opnieuw te beoordelen op gebruiksgemak. Het uitgangspunt is de vereiste tijd te minimaliseren die ondernemers nodig hebben bij het invullen hiervan.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.