Logo
  • Nieuws
  • 18 november 2014

‘Werkgevers moeten privéproblemen van medewerkers bespreekbaar maken’

Werkgevers leggen nog altijd te snel de focus op medische aspecten van verzuim. Vaak heeft langdurig ziekteverzuim, vanaf 4 weken, echter een niet-medische oorzaak. Privéproblemen als een scheiding, conflicten op de werkvloer of gebrek aan motivatie zijn in 61 procent van de gevallen de oorzaak. Opvallend is dat vrouwen drie keer zo vaak langdurig verzuimen als gevolg van overbelasting door de zorg voor anderen, namelijk 0,9 procent tegen 0,3 procent bij mannen. Dit blijkt uit onderzoek van Aon.

Werkgevers leggen de focus op medische preventie, zoals preventief medisch onderzoek, gezond eten in de kantine of het stimuleren van sporten. Volgens de risicoadviseur doen werkgevers er goed aan om chronische welvaartsziekten te voorkomen, het biedt echter geen oplossing voor uitval als gevolg van privéproblemen.

Voorkom ziekteverzuim

Werknemers van 40 jaar en ouder hebben het vaker zwaarder aangezien zij in veel gevallen te maken krijgen met hulpbehoevende familieleden. Dit geldt met name voor vrouwen, wat op de lange termijn weer voor uitval kan zorgen. Aon adviseert werkgevers om daar rekening mee te houden.  “Langdurig ziekteverzuim kan in zo’n geval voorkomen worden door ruimte te bieden voor zorg- of calamiteitenverlof,” aldus Mario Hooglugt, Managing Director Corporate Wellness bij Aon.

Bespreek privéproblemen vroegtijdig

“Het lijkt erop dat werkgevers terughoudend zijn in het bespreken van privéproblemen van medewerkers,” zegt Mario Hooglugt. “In de praktijk blijkt echter dat een probleemsituatie thuis grote invloed heeft op langdurig ziekteverzuim. Door op tijd in alle openheid het gesprek daarover aan te gaan en naar oplossingen te zoeken, voorkom je veel problemen.”

In de praktijk blijkt dat een probleemsituatie thuis grote invloed heeft op langdurig ziekteverzuim. Werkgevers kunnen langdurig ziekteverzuim voorkomen door op tijd in alle openheid een gesprek aan te gaan met hun werknemers over privéproblemen en samen naar een oplossing te zoeken.
Zo neemt een langdurig verzuimdossier met meerdere klachten, waarbij een echtscheiding uiteindelijk de feitelijke reden achter het verzuim is en niet één van de andere aanwezige klachten, gemiddeld 150 tot 200 kalenderdagen in beslag. Per dossier kost dat werkgevers al snel meer dan 30.000 euro. Langdurig verzuim als gevolg van relatieproblemen komt bij mannen en vrouwen overigens even vaak voor, maar vrouwen verzuimen in die gevallen gemiddeld 130 dagen langer.

Maatwerk

Hooglugt: “Oprechte aandacht voor de mens kan een hoop verzuim voorkomen. Dat betekent wel dat de aanpak van verzuim steeds meer maatwerk wordt.” Als voorbeeld noemt Hooglugt iemand met een kostbare leaseauto die door een echtscheiding de kosten van levensonderhoud fors ziet stijgen. “Een werkgever die dan bereid is om een goedkopere leaseauto ter beschikking te stellen, geeft zo’n medewerker weer lucht en een zorg minder in een toch al zeer stressvolle situatie. Niet alleen wordt daarmee ziekteverzuim voorkomen, het zorgt er ook voor dat de medewerker zich meer verbonden voelt met zijn werkgever.”

Wet Werk en Zekerheid, Modernisering ziektewet en Ontslag bij ziekte

Als HR-professional bent u hét aanspreekpunt binnen uw organisatie/instelling voor vragen van management en medewerkers. Er staan veel veranderingen op stapel zoals Wet Werk en Zekerheid, modernisering ziektewet, wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters en complexe situaties als ontslag bij ziekte of loondoorbetaling bij ziekte. Meer informatie...

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.