Logo
  • Nieuws
  • 5 maart 2015
  • Lianne Bouman

80%-regeling levensloopregeling opnieuw van kracht

In 2015 kan de deelnemer aan een levensloopregeling gebruikmaken van de 80%-regeling. Na een jaar afwezigheid is de 80%-regeling bij opname van levenslooptegoed dit jaar ineens opnieuw van kracht.

Neemt de deelnemer het gehele saldo op zijn levenslooprekening in 2015 in één keer op, dan wordt 80% van de waarde in het economische verkeer van het levenslooptegoed op 31 december 2013 en 100% van het meerdere volledig in de heffing betrokken. Voor 20% van het levenslooptegoed op 31 december 2013 geldt dus een vrijstelling. Kiest een deelnemer voor de 80%-regeling, dan wordt de levensloopregeling definitief beëindigd en is verder sparen en/of inleggen niet meer mogelijk.

Levensloopverlofkorting

De levensloopverlofkorting bedraagt 207 euro (2015) per jaar van deelname aan de levensloopregeling. Vanaf 2012 wordt geen levensloopverlofkorting meer opgebouwd. Als iemand in 2006 is gestart met sparen via de levensloopregeling, dan bedraagt zijn levensloopverlofkorting bij opname van het tegoed in 2015: 6 x 207 euro = 1.242 euro.

Nog 7 jaar sparen

Tot en met 31 december 2021 kan nog onder soepele voorwaarden worden doorgespaard. Uiterlijk op die dag valt het tegoed vrij en kan het gespaarde levenslooptegoed naar eigen inzicht (geheel of gedeeltelijk) worden opgenomen. Dan geldt niet langer de fiscale beperking dat dit tegoed uitsluitend kan worden opgenomen ter financiering van een periode van onbetaald verlof. Ook de beperking dat de opname niet leidt tot een hoger inkomen dan het voorheen genoten salaris is komen te vervallen. Toestemming van de werkgever is niet meer vereist.

Let op

Doorsparen leidt tot een lager fiscaal inkomen met als gevolg dat ook de grondslag waar een WW-uitkering op wordt gebaseerd wordt verlaagd. Doorsparen kan dus leiden tot een lagere WW-uitkering tenzij het loon na aftrek van de inleg nog ten minste 51.976 euro (2015) bedraagt. Indien het gespaarde tegoed wordt gebruikt om eerder te stoppen met werken, dan is het goed om te weten dat bij opname, naast de verschuldigde belasting, mogelijk ook nog de (inkomensafhankelijke) premie Zorgverzekeringswet (Zvw) verschuldigd is. Tijdens het dienstverband komt die premie voor rekening van de werkgever, maar na ontslag is over de opname van levensloop (tot 51.976 euro) 4,85 procent Zvw verschuldigd (2015).

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.