Logo
  • Blog
  • 28 maart 2023

Controleer en corrigeer je voorlopige berekening Wtl

Wanneer je over 2022 recht hebt op tegemoetkomingen uit de ‘Wet tegemoetkomingen loondomein’, ontvang je in de eerste weken van maart een voorlopige berekening Wtl van het UWV. Deze is gebaseerd op de aangifte en correcties over 2022 die je tot en met 31 januari 2023 hebt kunnen doen. Wanneer je deze voorlopige berekening ontvangt, is het van belang deze gegevens goed te controleren, eventuele correcties kunnen tot en met 1 mei 2023 worden doorgegeven en worden vervolgens meegenomen in de definitieve beschikking.

Beeld Controleer en corrigeer je voorlopige berekening Wtl

De voorlopige beschikking Wtl 2022

Wanneer je medewerkers in dienst hebt die een afstand ervaren tot de arbeidsmarkt, kom je als werkgever in aanmerking voor loonkostenvoordeel. Het gaat om medewerkers die vallen in een van de volgende categorieën:

  • Oudere medewerkers (56+) met een uitkering
  • Medewerkers met een arbeidsbeperking
  • Herplaatste arbeidsgehandicapte medewerkers
  • Medewerkers uit de doelgroep ‘Banenafspraak en scholingsbelemmerden

De Wtl beschikking die je ontvangt is een specificatie waarin de tegemoetkomingen per onderdeel en per medewerker staan vermeld. De volgende tegemoetkomingen zijn onderdeel van de Wtl:

1. Het loonkostenvoordeel (LKV)
Een tegemoetkoming voor werkgevers met medewerkers uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen.

2. Het lage inkomensvoordeel (LIV)
Een tegemoetkoming voor medewerkers met een laag loon en een contract van minimaal 1248 gewerkte uren per jaar.

3. Het jeugd lage-inkomensvoordeel (Jeugd-LIV)
Een tegemoetkoming voor werkgevers met medewerkers van 18, 19 of 20 jaar, die werkzaam zijn voor een gemiddeld uurloon dat hoort bij het wettelijk minimum jeugdloon.

Wanneer een medewerker in aanmerking komt voor zowel het LKV als het LIV, mag slechts een van deze tegemoetkomingen worden aangevraagd. Het jeugd-LIV kan wel gecombineerd worden met het LKV.

Het belang van de controle

Het controleren van de voorlopige beschikking is belangrijk om vast te kunnen stellen of jij als werkgever de tegemoetkomingen ontvangt waar je recht op hebt. De gecontroleerde voorlopige beschikking leidt tot de definitieve beschikking en hier kan tot vijf jaar na afgifte een nacontrole op volgen. Fouten kunnen, naast een foutieve tegemoetkoming, leiden tot een boete. Het is dus raadzaam hier nauwkeurig in te zijn.

Ben jij op zoek naar hulp bij deze controle? OAZ kan jouw organisatie ondersteunen met de controle van de voorlopige berekeningen, zodat je zo optimaal mogelijk gebruik kan maken van de Wtl.  Neem contact op met OAZ, het team van specialisten staat voor je klaar. Bij eventuele vragen kan je ons natuurlijk ook raadplegen, op 088 5600 700 of per mail via info@oaz.nl

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.