Logo
  • Nieuws
  • 22 januari 2024
  • Bron: Accenture

Werknemers hebben zorgen over AI - MT's minder, maar geven wel toe niet de nodige vaardigheden te hebben

Hoewel veel werknemers de voordelen van AI erkennen, zijn er ook zorgen over baanverlies en toenemende stress. Managementteams lijken deze zorgen minder te delen, waarbij twee derde toegeeft niet de nodige vaardigheden te hebben voor een effectieve omgang met deze technologische veranderingen.

Beeld Werknemers hebben zorgen over AI - MT's minder, maar geven wel toe niet de nodige vaardigheden te hebben

Dit en meer blijkt uit het rapport Work, Workforce, Workers: Reinvented in the Age of Generative AI van Accenture.

'Tekort aan begrip en vaardigheden bij leidinggevenden om transformatie te begeleiden'

"De kloof in perceptie tussen werknemers en leidinggevenden over de impact van AI is opmerkelijk. Aan de ene kant zien we dat werknemers zich bewust zijn van zowel de kansen als de uitdagingen die AI met zich meebrengt. Aan de andere kant is er een duidelijk tekort aan begrip en vaardigheden bij leidinggevenden om deze transformatie te begeleiden," zegt Rob Knigge, Country Managing Director van Accenture Nederland in een persbericht. "Het is essentieel dat leiders de emotionele en professionele impact van AI op hun werknemers erkennen en actief strategieën ontwikkelen om een positieve ervaring en omgeving te creëren waarin iedereen kan floreren."

Fundamentele herziening werkmethoden

Het rapport maakt een onderscheid tussen 'Reinventors', bedrijven die leidend zijn in het gebruik van generatieve AI, en laat zien hoe zij werkprocessen vernieuwen. "Generatieve AI heeft een diepgaandere impact dan welke voorgaande technologie dan ook. Het transformeert niet alleen wat we doen, maar ook hoe we werken," zegt Roy Ikink, Lead Technology bij Accenture Nederland. "Vooruitstrevende organisaties begrijpen dat het benutten van generatieve AI verder gaat dan automatisering. Het vraagt om een fundamentele herziening van werkmethoden, het betrekken van werknemers in het veranderproces en een cultuur die innovatie en continue leerprocessen omarmt."

Innovatieve organisaties zijn actief bezig met het creëren van een flexibel personeelsbestand en investeren in het ontwikkelen van zowel technische als sociale vaardigheden. Deze aanpak kan tegen 2038 leiden tot een extra $10,3 biljoen aan economische waarde aldus het adviesbureau. De onderzoeksresultaten benadrukken ook de noodzaak voor leiderschap in deze transitie. "Het is essentieel dat leiders de verantwoordelijkheid nemen om een cultuur van continue groei en aanpassing te bevorderen. Dit begint met het erkennen van de kracht van AI en het stimuleren van een leermentaliteit binnen de organisatie," voegt Knigge toe.

Voornaamste katalysator verandering

In een eerder onderzoek gaven CEO's en topbestuurders van bedrijven uit verschillende sectoren wereldwijd al aan dat AI het afgelopen jaar de voornaamste katalysator van verandering binnen bedrijven was. En dat dit jaar de nieuwe technologie een nog grotere impact heeft. Het adviesbureau baseert zich daarbij op data over bedrijfsprestaties en een wereldwijde enquête onder 3.400 C-level managers van grote bedrijven.

Zij zien technologie, waaronder kunstmatige intelligentie, als de belangrijkste aanjager van verandering. Op plek twee tot en met zes staan achtereenvolgens: geopolitiek, consumenten, talent (werknemers), economie en klimaat. Opvallend is ook hier dat driekwart van de topbestuurders in Nederland deze snelle verandering als een kans ziet. Bijna 7 op de 10 van hen rekent komend jaar op meer omzetgroei, aldus het adviesbureau. Ondanks dit optimisme, geeft meer dan de helft van de hoge managers wereldwijd aan zich niet volledig voorbereid te voelen op de uitdagingen die met deze snelle veranderingen gepaard gaan.

© Accenture

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.