Logo
  • Nieuws
  • 4 februari 2021
  • Redactie HR Tech Review

Wees geen slachtoffer van HRTech, volg je strategie

HR-specialisten hebben er de afgelopen jaren veel mogelijkheden bijgekregen wat betreft technologie. Nieuwe software voor talentenwerving, planning en talentontwikkeling: de keuzes zijn eindeloos. Maar wie geen goede strategie heeft voor deze technologie, loopt het risico te verdrinken in het moeras der innovaties. 

Beeld Wees geen slachtoffer van HRTech, volg je strategie

'Wees geen slachtoffer van HR-technologie, beheer je strategie' is de titel van dit artikel bij Unleash. Slachtoffer worden van HR-technologie? Hoe dan? Worden we er niet juist beter van?

Volgens het artikel is dat niet altijd het geval. Een aantal valkuilen van te ondoordacht of te enthousiast HR-technologie implementeren zijn:

  • Het gebruik van te veel apps, wat leidt tot verwarring en onbegrip bij gebruikers, terwijl automatisering en digitalisering juist het tegenovergestelde moet doen.
  • Software moet het bedrijf verder helpen, terwijl soms blijkt dat een organisatie de software aanbieder vooruit helpt.
  • Er ontbreekt een goede digitale HR-strategie.

Volgens Unleash profiteren mensen niet van de mogelijkheden die de software hen kan bieden omdat het grote plaatje ontbreekt. Er worden drie voordelen genoemd van hoe een goede strategie rond HR-technologie een organisatie vooruit kan helpen.

1. HR schaft het aan, maar het hele bedrijf gebruikt het

De aanschaf van HR-technologie valt normaal gesproken onder de verantwoordelijkheid van HR. De gebruikers van de tech zijn echter de werkenden en leidinggevenden die door het hele bedrijf werken. Te vaak worden apps geïmplementeerd zonder na te gaan hoe gebruikers er baat bij hebben, hoe ze op de app reageren en hoe ze ermee omgaan. Dit leidt ertoe dat men teveel tijd kwijt is aan het gebruik van de nieuwe HR-software in plaats van hun echte werk. Een app moet volledig zijn aangepast aan de werkdynamiek en timing van een werkende en aan zijn of haar werkzaamheden voordat ze het gaan gebruiken.

2. Creëer een digitale innovatiecultuur

Samenwerking, passen en meten: het is allemaal onderdeel van de implementatie van HRTech om tot een gestroomlijnd digitaliseringsproces te komen. Met samenwerking wordt bedoeld dat er ook een grote rol is weggelegd voor de IT, die kunnen zorgen dat de bestaande tools en workflows niet worden aangetast en dat de automatisering vlekkeloos verloopt. Beter een interne oplossing ontwikkelen dan extern investeren om te zorgen dat dergelijke nieuwe Tech beter werkt. Daarbij is het belangrijk om fouten te durven maken en ervan te leren!

3. Maximaliseer het rendement op software

Dit is interessant: de schrijvers van het artikel stellen een nieuwe term voor die specifiek van toepassing is op HR: 'softwarerendement'. Net zoals HR zelf, moet de software die zij aanschaffen in dienst staan van het bedrijf. Bedrijfsresultaten, de ontwikkeling of werving van talent, de verkoop of ontwikkeling van producten: dergelijke software moet verbeteren, niet vertragen.

De enige manier om dit goed te testen, is door personenanalyses. Door te meten hoe software bijdraagt aan het behalen van KPI's, kan HR de effectiviteit ervan analyseren en optimaliseren. Door te praten met de mensen die met de software werken, door te kijken hoe hun werkzaamheden erdoor zijn veranderd: alleen zo kan er worden vastgesteld wat het daadwerkelijke rendement is van software en hoe dit past in de langetermijnstrategie van een bedrijf.

Te vaak is HR bezig met het bouwen van nieuwe 'speeltjes', terwijl de gebruikers er helemaal niet mee willen of kunnen spelen. Een digitale HR-strategie analyseert en reorganiseert de huidige spaghetti aan tools, en zet een beeld voor de toekomst neer waarmee iedereen dezelfde kant op kan kijken.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.