Logo

Sanne van den Bosch

Pasfoto
Functie:Managing Director
Organisatie:Berenschot
Drs. Sanne van den Bosch is werkzaam bij Berenschot op het gebied van strategische HR-vraagstukken bij overheidsorganisaties, in de non-profit sector en in het bedrijfsleven. Adviesopdrachten die zij uitvoert hebben betrekking op de herinrichting van de HR-organisatie en het ontwikkelen en implementeren van HR-instrumenten (waaronder strategische personeelsplanning en competentie- en performancemanagement). Daarnaast ondersteunt zij organisaties bij de personele consequenties van reorganisaties, waaronder het opstellen sociaal plan en begeleiden van plaatsingsprocedures. Zij is na haar studie Personeelswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg zes jaar werkzaam geweest als HR-adviseur bij het Ministerie van VROM en het Erasmus MC. In deze functies adviseerde en begeleidde ze management en medewerkers bij vraagstukken op het terrein van HR.

Bijdragen

  • Blog
    Foto <a href="/sanne-van-den-bosch" class="active">Sanne van den Bosch</a>

    Competentiemanagement loont!