Logo

Albert Kampermann

Pasfoto
Functie:Kennismakelaar in Human Resource Management
Albert Kampermann is kennismakelaar Human Resource Management. Als voormalige hoofddocent HRM en business project manager aan de Open Universiteit, heeft hij zijn eigen bedrijfje opgezet waar online assessments worden ontwikkeld om medewerkers en managers te ondersteunen bij het vormgeven van talentmanagement. Het voortdurend verbeteren van de dialoog op de werkvloer is zijn specialiteit en heeft ook centraal gestaan in zijn proefschrift. Hij heeft verschillende boeken geschreven over organisatieverandering, leiderschap en HRM. Ook vinden we zijn naam regelmatig terug boven artikelen in vakbladen. Zijn passie is de stichting Himalayan Care Hands die ontwikkelingswerk doet in Nepal. Grote, complexe projecten zoals het bouwen en verzelfstandigen van een ziekenhuis of het herstructureren van een middelbare school. Steeds meer komt zijn HR kennis daarbij van pas. “Het gaat er altijd om het beste in mensen boven te halen”.

Bijdragen

  • Blog
    Foto <a href="/kampermann" class="active">Albert Kampermann</a>

    3 interventies voor duurzame inzetbaarheid