Logo

Joep Vesters

Pasfoto
Functie:Talentmanager
Organisatie:Joep Vesters Talentmanagement
Geboren in 1955 in Den Haag heeft Joep Vesters een gelukkige jeugd gehad, onder andere door de invloed van de Indische achtergrond van zijn moeder. Hij is geïnteresseerd in de wijze waarop mensen zichzelf ontwikkelen en hoe dat leidt tot zinvolle resultaten, zowel voor henzelf als voor hun omgeving. Economische waarde gekoppeld aan zingeving. Na het doorlopen van de HBS en een kort verblijf op de universiteit, is hij een groot aantal jaren werkzaam geweest in diverse (HRM) functies (organisatieadviseur, afdelingshoofd, trainer, coach, lijnmanager) in zowel profit- als not for profit bedrijven. Van 2006 tot 2016 was hij als ondernemer werkzaam via zijn eigen bedrijf Joep Vesters Talentmanagement, waarbij hij bedrijven, onderwijsinstellingen en individuen hielp bij het maken van keuzes inzake talentontwikkeling en talentmanagement. Begin 2015 is zijn boek ‘Talentmanagement in de nieuwe tijd’ uitgekomen. Hiervoor heeft hij vele interviews gehad met personen uit het onderwijs, bedrijven en allerlei deskundigen. Op het gebied van talentmanagement biedt hij naast lezingen ook workshops en consultancy. In het verlengde hiervan heeft hij de volgende praktijkopdrachten ontwikkeld: • 21st century skills voor het onderwijs {BO, VO en (V)MBO}, en • Het toepassen van 3 aanpakken voor organisaties uit zijn boek aan de hand van een viertal vragen: 1. Hoe koppel je talenten aan uit te voeren werkzaamheden? 2. Hoe voorkom je dat 50% van het ziekteverzuim, psychische oorzaken heeft? 3. Hoe voorkom je dat 50% van het personeel een andere uitdaging wenst, en 4. Hoe ga je om met de veranderingen in werk door robotisering en digitalisering? Voor meer informatie: www.joepvesters.nl

Bijdragen

  • Blog
    Foto <a href="/joep-vesters" class="active">Joep Vesters</a>

    HRM en het opvolgingsvraagstuk: een kwestie van actief ondernemerschap!

  • Blog
    Foto <a href="/joep-vesters" class="active">Joep Vesters</a>

    De vergeten werker + talentmanagement = 3?