Logo
  • Nieuws
  • 22 september 2014
  • Lianne Bouman

Pilots Ziektewet vangnetters aangevangen

Werkgevers in een aantal sectoren kunnen deelnemen aan de pilots Ziektewet. Doel van de pilots is dat de arbo- en re-integratierol voor vangnetters, die nu door Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) wordt uitgevoerd, bij de werkgever komt te liggen.

Het Besluit van 1 september 2014, houdende tijdelijke regels voor experimenten in het kader van de Ziektewet (Tijdelijk besluit experimenten Ziektewet) is in het Staatsblad gepubliceerd.

Eindedienstverbanders

De pilots focussen zich op eindedienstverbanders met een Ziektewet-uitkering (ZW-uitkering). Omdat zij na het einde van het dienstverband geen werkgever (meer) hebben, is niet hun (ex-)werkgever maar UWV verantwoordelijk voor hun re-integratie. Doel van de pilot is om te kijken of uitvoering van de re-integratietaak door werkgevers en sectoren effectief is bij de toeleiding naar werk bij de oude werkgever of een andere werkgever binnen dan wel buiten de sector.

Deelnemende werkgevers zullen gedurende de pilot vangnetters op dezelfde wijze behandelen als hun eigen zieke werknemers met een vast contract. Zij nemen dus ook voor vangnetters de arbo- en re-integratierol over. UWV zal gedurende de pilot die rollen niet vervullen. De vangnetter behoudt wel zijn recht op de ZW-uitkering van UWV, zo lang daar op grond van de ZW aanspraak op bestaat.

De vangnetters die in het kader van de pilots van UWV overgaan naar sectoren, gaan voor de re-integratie niet terug naar UWV. De sector blijft verantwoordelijk voor de re-integratie en de arborol ten aanzien van de vangnetter tot deze weer arbeidsgeschikt is of tot het einde van de wachttijd voor de Wet WIA (104 weken).

Geen sancties

In de pilots heeft de werkgever niet de verplichting om het loon te betalen, maar betaalt UWV de ZW-uitkering. Aan de werkgever die meedoet aan een pilot kan dan ook geen loonsanctie worden opgelegd. Evenmin kan de verhaalsanctie – waarbij UWV de betaalde uitkering verhaalt op de (ex-)werkgever indien hij onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht – worden toegepast. Bij de aanvraag voor een WIA-uitkering moet een deelnemende werkgever wel een re-integratieverslag (RIV) opstellen, net als bij een zieke werknemer in vaste dienst. Bij een geschil over de re-integratie-inspanningen van de werknemer of werkgever kan net als bij werknemers in vaste dienst bij UWV een deskundigenoordeel worden aangevraagd.

Eigenrisicodragers

Werkgevers die eigenrisicodrager voor de ZW zijn, zijn uitgesloten van deelname aan de pilot. Zij hebben immers al de wettelijke taak om het ziekengeld te betalen, de arborol te vervullen en de verantwoordelijkheid te dragen voor de re-integratie van vangnetters.

Wet Werk en Zekerheid, Modernisering ziektewet en Ontslag bij ziekte
Als HR-professional bent u hét aanspreekpunt binnen uw organisatie/instelling voor vragen van management en medewerkers. Er staan veel veranderingen op stapel zoals Wet Werk en Zekerheid, modernisering ziektewet, wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters en complexe situaties als ontslag bij ziekte of loondoorbetaling bij ziekte. Meer informatie

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.