Logo
  • Nieuws
  • 6 maart 2017
  • Bron: Indeed

Onderwerp ‘arbeidsmarkt’ voor bijna helft van Nederlanders van grote invloed op stemkeuze

Van de Nederlandse kiesgerechtigden neemt bijna de helft (48 procent) in zijn of haar stemkeuze voor de aankomende verkiezingen de plannen van de politieke partijen op het gebied van de arbeidsmarkt mee in overweging. Dat blijkt uit recent onderzoek van vacaturesite Indeed, uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksbureau Team Vier.

Beeld Onderwerp ‘arbeidsmarkt’ voor bijna helft van Nederlanders van grote invloed op stemkeuze

Meer dan de helft van de kiezers (55 procent) is van mening dat de politiek de huidige problemen van werkenden niet serieus neemt. 26 Procent vindt het tegenovergestelde. 42 Procent van de stemgerechtigden niet weet welke partij voor hem of haar het beste verkiezingsprogramma met betrekking tot de arbeidsmarkt heeft.

Arbeidsmarktthema’s met meeste prioriteit 

Bijna een kwart (23 procent) vindt de werkloosheid in het algemeen het belangrijkste onderwerp als het gaat om de arbeidsmarkt. Gelijke salarissen voor mannen en vrouwen met dezelfde functie wordt door zestien procent als topprioriteit gezien. Voor veertien procent is jeugdwerkloosheid het belangrijkste thema.

Grootste uitdagingen

De genoemde onderwerpen zijn volgens de kiezers ook de grootste uitdagingen op de arbeidsmarkt. De werkloosheid in het algemeen wordt door 23 procent als grootste uitdaging gezien, gevolgd door jongerenwerkloosheid (volgens dertien procent van de kiezers), gelijke salarissen voor mannen en vrouwen met dezelfde functie (elf procent) en het in dienst nemen van 50-plussers (eveneens elf procent). Meer dan de helft van de stemgerechtigden (53 procent) denkt dat politici niet goed op de hoogte zijn van de problemen en zorgen die spelen onder werkenden. Een op de drie kiezers vindt het tegenovergestelde.

Als het gaat om de toekomst, verwacht 67 procent van de kiezers dat automatisering de komende tien jaar een grote invloed zal hebben op de arbeidsmarkt. Toch vreest deze groep niet voor zijn of haar eigen baan. Op de vraag ‘Hoe groot acht u de kans dat uw baan over tien jaar wordt vervangen door techniek?’, noemt 57 procent van de werkzame kiesgerechtigden die kans klein. Slechts veertien procent acht de kans groot dat dit wel gebeurt en 29 procent weet het niet.

 

Producttips