Logo
  • Nieuws
  • 19 februari 2014
  • Antoine Hoop

Wet Werk en Zekerheid aangenomen

De Tweede Kamer heeft de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Wel zijn er enkele wijzigingen in het wetsvoorstel aangebracht. Zo gaat de ketenregeling om flexwerkers al na twee jaar een vast contract te geven een jaar later in dan de bedoeling was, namelijk pas op 1 juli 2015.

Een andere wijziging betreft een overgangsregeling voor kleine bedrijven (tot 25 medewerkers): zij mogen tot 2020 een lagere ontslagvergoeding betalen dan de rest, als zij personeel gedwongen moeten ontslaan vanwege een slechte financiële situatie.

“Deze wet zorgt ervoor dat werknemers een betere positie krijgen en weerbaar worden gemaakt in een snel veranderende arbeidsmarkt,” aldus Minister Asscher. Om het oneigenlijk gebruik van flexibele arbeidsvormen aan te pakken, komt er een betere ontslagbescherming voor werknemers die via payrolling werken. Ook wordt het langdurig gebruik van nul-urencontracten beperkt en in de zorg helemaal verboden.

Transitievergoeding
Na een arbeidsovereenkomst van ten minste twee jaar, hebben werknemers  recht op een transitievergoeding.  Deze vergoeding bedraagt een kwart maandsalaris per dienstjaar met een maximum van vier maandsalarissen, tot een grens van 75.000 euro. Het geld moet worden gebruikt voor scholing of om de overstap te maken naar een andere baan.

Ontslag
Van de preventieve ontslagtoets is nog steeds sprake, alleen komt er een vast voorgeschreven route. Zo zal ontslag om bedrijfseconomische reden of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid behandeld worden door het UWV. Ontslag om persoonlijke redenen gaat via de kantonrechter. Het verschil tussen beide procedures (kantonrechter met  gouden handdruk, UVW niet)komt te vervallen.

WW

De maximale duur van door de overheid betaalde WW wordt van 1 januari 2016 tot 2019 stapje voor stapje teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Werkgevers en werknemers kunnen in de cao afspraken maken om de WW-uitkeringen na 24 maanden – tot 38 maanden – zelf te betalen. Wanneer ook de Eerste Kamer tijdig instemt kan de wet ingaan per 1 juli 2014.

Lees ook: Wet Werk en Zekerheid naar Tweede Kamer en Nieuw ontslagrecht ontziet 50-plussers

Seminar Ontslagrecht en ontslagvergoeding 2014

Arbeidsovereenkomsten tussen werkgevers en werknemers eindigen op verschillende manieren. Zo vinden beëindigingen plaats van rechtswege of met wederzijds goedvinden. Maar ook kan de arbeidsovereenkomst worden opgezegd of ontbonden. Ten slotte onderscheiden we verschillende vormen van ontslag. Dit seminar behandelt alle mogelijke beëindigingsvormen. Meer info>

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.