Logo
  • Nieuws
  • 19 maart 2020
  • Bron: Van Diepen Van der Kroef advocaten

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW): uitleg

Veel werkgevers hebben de afgelopen periode werktijdverkorting aangevraagd bij het ministerie SZW. Die regeling is per direct komen te vervallen. Daarvoor in de plaats is de NOW- regeling gekomen. Die regeling voorkomt dat werkgevers geconfronteerd worden met hoge loonlasten terwijl zij geen of een sterk verminderde omzet draaien.

Beeld Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW): uitleg

Op 17 maart 2020 kondigde het kabinet de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) aan. Dit is één van de maatregelen waarmee werkgevers geholpen moeten worden, faillissementen voorkomen moeten kunnen worden en waarbij werknemers meer zekerheid krijgen rondom hun baan en inkomen. Deze regeling komt in de plaats van de werktijdverkorting.

Verminderde omzet

Op basis van de nieuwe regeling kan er door werkgevers een tegemoetkoming in de loonkosten worden aangevraagd bij het UWV indien zij een omzetverlies verwachten van tenminste 20%. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies vanaf 1 maart 2020. Bij een omzetvermindering van 100% zal een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen worden aangevraagd ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. Dit is de maximale tegemoetkoming. Bij een omzetvermindering van 50% bedraagt de tegemoetkoming in de loonkosten maximaal 45% van de loonsom en bij een omzetvermindering van 25% bedraagt de tegemoetkoming in de loonkosten maximaal 22,5% van de loonsom. Verder is het relevant om te weten dat de tegemoetkoming kan worden verstrekt voor drie maanden en dat de tegemoetkoming daarna voor nog eens drie maanden kan worden verlengd. Aan die verlenging zouden nadere voorwaarden kunnen worden verbonden.

Geen ontslag!

U komt alleen in aanmerking voor een vergoeding van het UWV indien u het loon volledig door blijft betalen en indien u geen personeel ontslaat op grond van bedrijfseconomische redenen gedurende de periode dat u de tegemoetkoming ontvangt. Op andere ontslaggronden overgaan tot ontslag blijft wel mogelijk.
Dat geldt ook voor flexwerkers. U hoeft hen niet te ontslaan en kunt hen nog steeds inzetten (zoals u gewend was) of doorbetalen voor de uren die zij normaliter ook werkten (als u nu helemaal geen werk meer voor hen hebt). Ook voor uitzendbureaus staat deze nieuwe regeling open!

Voorschot

Het UWV betaalt na het aanvragen van de tegemoetkoming in elk geval een voorschot van 80% van de tegemoetkoming die zij verwachten uit te moeten keren. Achteraf wordt bepaald hoe hoog de tegemoetkoming precies zal zijn. Het voorschot moet in ieder geval acute liquiditeitsproblemen voorkomen.  

Heeft u al een vergunning aangevraagd voor werktijdverkorting? Dan wordt dit automatisch als aanvraag onder de nieuwe regeling verwerkt. 

Moeten werknemers gewoon werken als er sprake is van een NOW-aanvraag? Ja, u mag van uw werknemers vragen door te werken zolang er werk is.

 

Conflicten en dilemma’s op het gebied van personeelsmanagement lost u het liefst zelf op. Antwoorden op juridische vragen zoekt u zelf. Vaak lukt dat. Maar soms komt het punt waarop u denkt: ‘Alleen kom ik er niet uit.’

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.