Logo
  • Nieuws
  • 11 september 2023
  • Redactie HR Praktijk Shutterstock: Het Noord-Brabantse provinciehuis

Meerderheid ambtenaren ziet externen niet als ‘echte’ collega – Meerderheid externen denkt echter van wel

Bij gemeenten en provincies werken steeds meer externen. Zien ambtenaren hen als ‘echte’ collega’s? Nee, zo blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur in samenwerking met I&O Research. Vooral ambtenaren boven de 40 jaar niet.

Beeld Meerderheid ambtenaren ziet externen niet als ‘echte’ collega – Meerderheid externen denkt echter van wel

Van de 629 ambtenaren die via BB aan het onderzoek meededen ziet nog niet de helft (46 procent) de externe in meer of mindere mate als ‘echte’ collega. Ambtenaren en externen beoordelen de onderlinge relatie duidelijk verschillend. Andersom namelijk denkt ruim de helft (56 procent) van de 286 externen die via I&O Research Panel meededen dat zij wel degelijk als ‘echte’ collega worden gezien. Twee derde van hen ziet ambtenaren in vaste dienst ook als ‘echte’ collega.

Jongere ambtenaren vinden het ook vaker belangrijk om externen in te huren

Wel is er een verschil te zien in de beleving tussen leeftijdsgroepen: ambtenaren onder de 40 jaar zien externen vaker als ‘echte collega’s’ dan oudere ambtenaren. Jongere ambtenaren vinden het ook vaker belangrijk om externen in te huren.

Vaker positief dan negatief over externen

Dat veel van de vaste ambtenaren externen niet als echte collega’s zien, wil niet zeggen dat ze hen niet waarderen. Ambtenaren zijn over het algemeen vaker positief dan negatief over de externen binnen de organisatie zo blijkt uit het onderzoek. Over de inzet dan vooral. Daar is de helft van de ambtenaren over te spreken. Maar over de expertise en collegialiteit van externen zijn minder ambtenaren positief.
I&O-onderzoeker Melle Conradie: “Over de eigen collega’s is men duidelijk positiever dan over externen.” Met name de collegialiteit van de directe collega wordt positief gewaardeerd. Vrijwel geen ambtenaar is overwegend negatief over de ‘vaste’ collega’s aldus Conradie. Dat ruim negen op de tien ambtenaren een voorkeur blijken te hebben voor vaste krachten boven externe inhuur is dan ook niet verrassend.

De helft van de ambtenaren vindt dat externe inhuur niet nodig zou moeten zijn

Personeelsschaarste en ontbrekende kennis

Het is beter om niet te veel externen in te huren zo vinden negen op de tien ambtenaren. In een ideale situatie zou externe inhuur niet nodig zijn zo vindt de helft.
Externen worden vooral ingehuurd om personeelsgebrek op te vangen. De helft van de respondenten geeft aan dat externen ontbrekende kennis meebrengen. Volgens een derde van de respondenten worden externen vooral ingehuurd vanwege specifieke kwaliteiten of om wendbaar en flexibel te zijn.

 

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.