Logo
  • Blog
  • 3 januari 2024

Diversiteit, Inclusie en Gelijkwaardigheid oftewel DIG blijft 'IN' - Juist nu!

Beste HR-collega,
Gelukkig nieuwjaar! Terwijl we het nieuwe jaar met oliebollen en goede wensen begroeten, werpen we ook een blik op wat 2024 voor ons in petto heeft. Het wordt het jaar van de draak. Kracht en moed is wat er nodig is. Wat voorspelt dat? Graag draag ik mijn steentje bij aan wat ons te wachten staat op het gebied van Diversiteit, Inclusie en Gelijkwaardigheid (DIG) op de werkvloer.

Beeld Diversiteit, Inclusie en Gelijkwaardigheid oftewel DIG blijft 'IN' - Juist nu!

Door: Ashmita Krishna Sharma

In tijden van ingrijpende veranderingen wordt het essentieel om te staan voor waarden die ons als mensen met elkaar verbinden. De uitdagingen van 2023, zoals klimaatverandering, vereisen onze gezamenlijke inspanningen. Dus, voor degenen die beweren dat DIG 'uit' is, is het hoog tijd om wakker te worden.

2024 wordt het jaar waarin organisaties hun waarden opnieuw definiëren en hun toewijding aan Diversiteit, Inclusie en Gelijkwaardigheid versterken. Het gaat niet alleen om het naleven van voorschriften; het gaat om het creëren van een cultuur waarin iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt. Het is een jaar waarin bedrijven niet alleen praten over inclusie, maar het ook in hun DNA verankeren.

The Future is Social

Met de implementatie van de CSRD-richtlijn rapporteren vanaf 2024 meer organisaties over hun ESG-beleid. De 'S' van social wordt steeds vaker vertaald naar diversiteitsbeleid. Verwacht daarom inspirerende best practices en een groeiende focus op sociale verantwoordelijkheid.
Bedrijven streven niet alleen naar winstmaximalisatie, maar ook naar positieve impact op de samenleving. Diversiteit zal niet langer worden gezien als een bijkomstigheid, maar als een strategische pijler die bijdraagt aan duurzaamheid en sociale vooruitgang. We staan aan de vooravond van een tijdperk waarin bedrijven niet alleen worden beoordeeld op financiële prestaties, maar ook op hun bijdrage aan een inclusievere samenleving.

Loos de loonkloof

Met de nieuwe EU-richtlijn is er meer urgentie ontstaan om de genderloonkloof aan te pakken. Een nieuw wetsvoorstel is in de maak, en bedrijven investeren steeds meer in pay gap-analyses. Hoewel het vermoeiend is, is het tijd om de loonkloof te dichten en te stoppen met het herhalen van dezelfde boodschap.
De loonkloof is niet alleen een statistiek; het is een weerspiegeling van diepgewortelde ongelijkheden. Bedrijven zullen in 2024 niet alleen streven naar loonpariteit, maar ook naar een eerlijker beloningsbeleid op alle niveaus. Het is een kans om te laten zien dat het niet alleen draait om gelijke lonen voor gelijk werk, maar ook om gelijke kansen voor groei en ontwikkeling.

Gelijke kansen

De langverwachte Wet Gelijke Kansen bij Werving en Selectie komt eraan. Deze wet zal werkgevers ondersteunen bij het implementeren van professionele, gestructureerde en eerlijkere wervingsprocedures. Bereid je voor op een verandering in het selectieproces.
In 2024 streven bedrijven niet alleen naar diversiteit in hun teams, maar ook naar gelijke kansen voor alle sollicitanten. Het wordt een jaar waarin organisaties zich bewust worden van hun rol in het creëren van een level playing field. Het is niet alleen een kwestie van de juiste kandidaat selecteren; het is een kwestie van het wegnemen van barrières en vooroordelen die gelijke kansen belemmeren.

Personeel gevraagd!

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, is er goed nieuws. Er komen meer mensen op de arbeidsmarkt, waaronder asielzoekers die nu het hele jaar mogen werken. Daarnaast wordt de speciale status van Oekraïense vluchtelingen verlengd, wat meer diversiteit in het personeelsbestand kan brengen.
2024 wordt het jaar waarin bedrijven creatiever worden in het aantrekken van talent. Het is niet alleen een kwestie van werven; het gaat om het creëren van een inclusieve cultuur die mensen van diverse achtergronden aantrekt en behoudt. Het is een kans om talent te ontdekken waar het voorheen over het hoofd werd gezien.

Gedragscode + Verplichte vertrouwenspersoon

In reactie op de recente gebeurtenissen wordt sociale veiligheid niet langer als vanzelfsprekend beschouwd. Een gedragscode om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan en een verplichte vertrouwenspersoon vanaf 10 werknemers stimuleren actie en bevorderen een veiligere werkomgeving.
Het is niet genoeg om alleen beleid op papier te hebben; het gaat om het creëren van een cultuur waarin respect en integriteit de kern vormen. Bedrijven zullen in 2024 proactief maatregelen nemen om een omgeving te creëren waarin medewerkers zich veilig voelen om zichzelf te zijn. Het is een jaar van verantwoordelijkheid nemen en het doorbreken van de stilte rondom ongewenst gedrag.

Human Capital op 1

De grootste assets op de balans zijn je medewerkers. Investeer in leren en ontwikkelen met bijvoorbeeld de SLIM-regeling, en realiseer je dat niet iedereen op dezelfde plek op de ladder is begonnen. Dit opent de deur naar meer gelijkheid en een organisatie waarin iedereen centraal staat.
2024 wordt het jaar waarin bedrijven beseffen dat het waardevolste bezit op hun balans niet in cijfers kan worden uitgedrukt. Het is de menselijke factor die het verschil maakt. Het is het jaar waarin organisaties niet alleen investeren in vaardigheden, maar ook in het welzijn en de groei van hun medewerkers. Het is een kans om een bedrijfscultuur te creëren waarin iedereen wordt erkend als een essentiële bouwsteen voor succes.
Dit zijn mijn uitgebreide voorspellingen voor 2024. Zoals altijd, zijn voorspellingen slechts dat – voorspellingen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Nu ben ik nieuwsgierig naar jouw voorspellingen. Wat zie je gebeuren in het komende jaar?
Laten we samen streven naar een jaar van groei, inclusie en positieve verandering!

Inclusieve groeten,

Ashmita Krishna Sharma

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.