Logo
  • Nieuws
  • 10 september 2014
  • Lianne Bouman

Ziektewet maakt werkgevers kopschuw in personeelsbeleid

De modernisering van de Ziektewet (BeZava) schiet zijn doel voorbij. Dat stellen MKB-Nederland en VNO-NCW. Doel van de wet is werkgevers te prikkelen ziekte en arbeidsongeschiktheid bij tijdelijke werknemers te voorkomen. Volgens de ondernemersorganisaties maakt de wet hen kopschuw in hun personeelsbeleid.

Dat blijkt uit een enquête van Frank Cox (Rienks Arbodienst) in samenwerking met MKB-Nederland, VNO-NCW en een aantal brancheorganisaties. Voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland vindt dat de wet een te zware en onredelijke druk op werkgevers legt.

Risicomijdend personeelsbeleid

Het onderzoek toont aan dat ondernemers uiterst negatief oordelen over de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZava). Uit de enquête blijkt dat 70 procent het een slechte zaak vindt dat zij sinds 1 januari van dit jaar extra premie moeten betalen voor tijdelijke medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan of binnen vier weken na het einde van de arbeidsovereenkomst een beroep doen op de Ziektewet. Bij grote bedrijven is dat zelfs 85 procent. Kleine- en middelgrote bedrijven geven aan strenger te gaan selecteren en een risicomijdend personeelsbeleid te gaan voeren.

Bedrijven met meer dan 100 medewerkers betalen dit jaar een individueel bepaalde premie op basis van het aantal zieken in 2012. Kleine bedrijven (tot 10 man) krijgen een sectorbrede premie en voor middelgrote ondernemingen wordt de premie deels individueel en deels sectorbreed berekend.

Onrechtvaardig

Van Straalen: "Ondernemers ervaren het als zeer onrechtvaardig dat zij mensen die allang uit dienst zijn, nog jaren kunnen voelen in hun premie, in het ergste geval tot twaalf jaar. Maar of die mensen herstellen, hangt af van UWV. Daar hebben zij zelf geen invloed op. Het valt al helemaal niet uit te leggen dat zij ook financieel worden aangesproken als de medewerker zich ná beëindiging van het dienstverband ziek meldt."

Verkeerde aannames

Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW stoelt de wet BeZaVa op verkeerde aannames. "Het re-integratiebeleid met vaste medewerkers is succesvol, maar om dat ook toe te passen voor tijdelijk personeel, is natuurlijk een heel ander verhaal. Re-integratie van ex-werknemers vindt per definitie plaats bij een andere werkgever. En dat zogenaamde tweede spoor werkt bij vast personeel ook niet goed. Deze wet gaat daarom nooit zijn doel bereiken. Daar hebben we altijd voor gewaarschuwd. Er zijn bovendien grenzen aan hoeveel verplichtingen en risico’s die je bij werkgevers kunt neerleggen," aldus Van Straalen.

Opvallend vindt Van Straalen dat vooral ook kleine bedrijven risicoselectie aangeven, terwijl zij niet extra worden geraakt door BeZaVa: "Er bestaat grote onduidelijkheid bij ondernemers. Dit soort omvangrijke en complexe wetten missen niet alleen hun doel, maar jagen ondernemers dus ook nodeloos angst aan."

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.