Logo
  • Nieuws
  • 22 januari 2013
  • mr. Thijs Ridder Kennedy Van der Laan

Payroll-constructie geldt niet als vierde arbeidsovereenkomst

Op grond van art. 7:668a BW geldt een vierde tijdelijke arbeidsovereenkomst automatisch als aangegaan voor onbepaalde tijd. Een arbeidsovereenkomst kan zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend worden voortgezet. Van een stilzwijgende voortzetting kan echter niet worden gesproken als een werknemer op basis van een payroll-constructie werkzaamheden gaat verrichten.

De werknemer is op 1 juli 2009 in dienst getreden bij de werkgever als taxichauffeur. Partijen zijn een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overeengekomen tot 1 oktober 2009. De arbeidsovereenkomst is hierna verlengd tot 1 januari 2010 en vervolgens tot en met 31 juli 2011. Na afloop van deze derde arbeidsovereenkomst bleef de werknemer op grond van een payroll-constructie werkzaamheden voor de werkgever verrichten. Een week later liet de werknemer echter weten niet akkoord te gaan met de payroll-constructie. Hij stelde zich op het standpunt dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd was ontstaan, omdat hij na afloop van de derde arbeidsovereenkomst werkzaamheden is blijven verrichten voor de werkgever.


Geen stilzwijgende voortzetting
De kantonrechter wees de vordering af, waarna de werknemer hoger beroep instelde bij het Gerechtshof Leeuwarden. Het Hof overwoog dat partijen niet uitdrukkelijk zijn overeengekomen de arbeidsovereenkomst na 31 juli 2011 voort te zetten. Daarbij was ook geen sprake van een stilzwijgende voortzetting van de arbeidsovereenkomst. Het was de werknemer namelijk duidelijk dat aan de zijde van de werkgever de bereidheid ontbrak om de arbeidsovereenkomst opnieuw op dezelfde voet aan te gaan. De werkgever had zelfs duidelijk laten weten dat de werknemer op payroll basis zou gaan werken. Als gevolg hiervan is geen vierde arbeidsovereenkomst tot stand gekomen.


Gerechtshof Leeuwarden, 21 februari 2012, LJN: BV6590


Tip
Leg duidelijk vast dat met de werknemer is gesproken over de wijze van voortzetting van de arbeidsovereenkomst, zodat de werknemer zich later niet kan beroepen op een stilzwijgende voortzetting van de arbeidsovereenkomst.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.