Logo
  • Nieuws
  • 5 maart 2015
  • Hilal Dilmac
  • Bron: Cobouw.nl

Asscher stoort zich aan onjuiste reclame payroller

Een reclame van een payroller dat hij de Wet werk en zekerheid kan omzeilen voor ondernemers, is minister Asscher in het verkeerde keelgat geschoten. 

 

“Het is niet waar dat payrollbedrijven niets te maken hebben met de Wet Werk en Zekerheid. Net als andere werkgevers zijn ook payrollers verplicht om vanaf 1 juli een transitievergoeding te betalen”, aldus minister Asscher.

Asscher vervolgt, “De meerwaarde van payrolling ligt natuurlijk in het ontlasten van werkgevers van hun personeelsverplichtingen, maar dat mag niet leiden tot tweederangswerknemers. Dat is te vaak het geval”, zei de minister vorig jaar in de Tweede Kamer. En dat vindt hij nu nog steeds.

De aanpak van doorgeschoten flexwerk, schijnconstructies en oneigenlijk gebruik van constructies als payrolling staan bij hem hoog in het vaandel. Asscher wil tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie nadrukkelijk de aanpassing van de detacheringsrichtlijn op de agenda hebben. Die richtlijn wordt te vaak misbruikt om buitenlandse werknemers tegen een hongerloontje te laten werken en ze ook anderszins uit te buiten.

In de visie van Asscher is een payroller feitelijk werknemer van het inlenende bedrijf. Dat het payrollbedrijf formeel de werkgever is, doet daaraan niets af. Enkele rechtelijke uitspraken steunen zijn standpunt. Daarin heeft de rechter ook al aangegeven de arbeidsrelatie met de inlener belangrijker te vinden dan de formele relatie met het payrollbedrijf.

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.