Logo
  • Blog
  • 12 september 2022

Werkend Nederland: 'Open organisatiecultuur en emotionele veiligheid vragen nog altijd om continue aandacht'

Voel jij je emotioneel veilig bij je werkgever? Kun je dingen bespreekbaar maken met je leidinggevende en met je collega’s? Is er voldoende aandacht binnen je bedrijf voor inclusiviteit en diversiteit? Ja? Dan behoor je tot een meerderheid in Nederland.

Uit ons medewerkerbelevingsonderzoek 2022 dat we hebben gehouden onder 5.100 medewerkers in dertien branches blijkt dat Nederland over het algemeen een open en goede organisatiecultuur kent. De meeste medewerkers voelen zich emotioneel veilig bij hun werkgever. De tevredenheid daarover steeg ten opzichte van 2021 naar een 7,7. Toch valt er zeker nog wel wat te winnen…

Veilig en comfortabel

Binnen een organisatie zijn er bepaalde gedragsregels en overtuigingen die worden gedeeld. Samen bepalen ze wat het sociaal geaccepteerde gedrag is van mensen binnen diezelfde organisatie. In die zin is het belangrijk dat je als medewerker jezelf kunt zijn, je talenten en persoonlijkheid kunt laten zien en je je zegje kunt en durft te doen. En dat je zaken bespreekbaar kunt maken. Dat verstaan we onder emotionele veiligheid en deze bepaalt mede de tevredenheid en het werkgeluk van medewerkers. Als medewerkers zich veilig en comfortabel voelen en in een open cultuur werken waarin meningen zonder gedoe of eventuele consequenties gedeeld kunnen worden, presteren ze beter.

Inspelen op maatschappelijke onrust

In de vragenlijsten en via gesprekken binnen onze medewerkersonderzoeken schenken we al langer aandacht aan de organisatiecultuur en daarbinnen emotionele veiligheid. Mede door maatschappelijke onrust rondom meerdere gevallen van ongewenst en ongepast gedrag dit jaar, zoals bij The Voice of Holland, politieke partijen D66 en Volt en voetbalclubs, waaronder Ajax, zijn deze thema’s nog belangrijker geworden. Dat heeft ertoe geleid dat de discussie over, maar ook de aanpak van ongewenst en ongepast gedrag hoger op de politieke agenda is komen te staan. Zo ligt er een versneld wetsvoorstel om dergelijke misstanden op de werkvloer te voorkomen. In dat kader zal het waarschijnlijk over niet al te lange tijd verplicht worden voor organisaties om een vertrouwenspersoon aan te stellen, ongeacht de omvang van het bedrijf. Iedere medewerker kan dan in vertrouwen bepaalde zaken aankaarten als dat nodig is. Vooral grotere organisaties hebben vaak al een interne of externe vertrouwenspersoon, of meerdere vertrouwenspersonen aangesteld.

'Maatschappelijke onrust vertaalt zich niet naar meer gevoelens van onveiligheid'

Diversiteit op de werkvloer: er wordt goed samengewerkt

Emotionele veiligheid is een hot item. Maar hoe is het gesteld met de diversiteit op de werkvloer? Voor de goede orde: diversiteit gaat over de soorten verschillen die we met elkaar kunnen ervaren. Over de zichtbare verschillen, zoals huidskleur, geslacht, leeftijd en de onzichtbare verschillen, zoals religie, cultuur, overtuigingen. Ons onderzoek laat zien dat er over het algemeen een goede samenwerking bestaat binnen een organisatie. Tussen mannen en vrouwen, maar ook tussen mensen met verschillende culturele achtergronden. We zien hier ook weer generatieverschillen. Voor generatie Z is de samenwerking tussen mannen en vrouwen voor meer dan 40% iets waar nog hard aan gewerkt moet worden om deze te verbeteren. Babyboomers herkennen dit amper. Ook zijn er verschillen tussen branches. Zo voelt 41% van de medewerkers binnen de facilitaire dienstverlening zich geen volwaardig lid van de organisatie. Dat is beduidend meer dan in andere sectoren.

'Voor generatie Z is de samenwerking tussen mannen en vrouwen voor meer dan 40% iets waar nog hard aan gewerkt moet worden om deze te verbeteren'

Inclusiviteit: meeste medewerkers doen mee en horen erbij

In het dagelijkse leven, maar zeker ook op de werkvloer wil je volwaardig meedoen en erbij horen. Ongeacht wie je bent en wat je achtergrond, opleidingsniveau, leeftijd of gender is. Verschillen tussen mensen mogen er zijn en moeten gerespecteerd worden. Dan spreken we van inclusie. In een werkomgeving betekent dit dat je niet wordt uitgesloten, maar dat je het gevoeld hebt dat je volledig participeert en deel uitmaakt van het grotere geheel. In 76% van de gevallen ervaart werkend Nederland dat medewerkers binnen de organisatie met respect worden behandeld. Binnen zo’n 70% van de organisaties kunnen medewerkers openlijk hun mening geven zonder negatieve gevolgen. Daar worden verschillende denkbeelden en perspectieven gewaardeerd en is de organisatie vrij van intimidatie en discriminatie. Helaas zijn de beslissingen die leidinggevenden nemen niet altijd eerlijk. Dit kan in bijna 40% van de gevallen nog een stuk beter. Zeker in branches als installatie en industrie waar leidinggevenden vaak doorgroeien vanwege hun ervaring en niet altijd vanwege hun leidinggevende kwaliteiten. Daar moet dus zeker aan gewerkt worden. Zeker nu in tijden van personeelstekorten is het zaak dat werkgevers op alle fronten aantrekkelijk zijn voor nieuwe en bestaande medewerkers. Goede arbeidsvoorwaarden en mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen zijn daartoe belangrijk, maar zeker ook het creëren en waarborgen van een veilige werkomgeving waarin medewerkers zich thuis en happy voelen.

'In 76% van de gevallen ervaart werkend Nederland dat medewerkers binnen de organisatie met respect worden behandeld'

Meer weten over het onderzoek naar de employee experience?

Kijk op www.integron.nl of neem contact op met Guido van Buul, consultant employee experience, via tel. 010 4115966 of mail g.vanbuul@integron.nl

Het rapport Employee experience in Nederland 2022 bekijken? Dat kan: download het rapport hier

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.