Logo
  • Nieuws
  • 13 maart 2024

Gemeenten gaan personeelskrapte te lijf door samen te werken - handreiking samenwerking beschikbaar

De komende vijftien jaar geen personeel er meer bij. Dat is wat de gemeenten te wachten staat als ze niets doen. Daarom is de VNG met een handreiking gekomen. De handreiking ‘Flexibele arbeidsinzet gemeentelijke sector’ zet voor gemeenten op een rij welke vormen van samenwerking mogelijk zijn in de gemeentelijke sector en geeft aan waar zij rekening juridisch, fiscaal en mededingingsrechtelijk rekening mee moeten houden.

Beeld Gemeenten gaan personeelskrapte te lijf door samen te werken - handreiking samenwerking beschikbaar

De handreiking is het eerste product van het VNG-programma Arbeidsmarktkrapte. In een YouTube-filmpje schetsen VNG-directeur Leonard Geluk en Ton Heerts, burgemeester van Apeldoorn en voorzitter van het College van Arbeidszaken van de VNG, de urgentie om oplossingen te vinden voor de arbeidsmarktkrapte. Een grafiek in het filmpje toont aan dat er de komende vijftien jaar er niemand meer bijkomt op de Nederlandse arbeidsmarkt ‘als we niets doen’. "Samenwerking is het adagium", stelt Heerts. Om samenwerking tussen gemeenten te verbeteren is de handreiking samengesteld, want ‘je zult het moeten doen met de mensen die er zijn’.

De handreiking is geschreven voor medewerkers bij gemeenten en gemeentelijke organisaties die voornamelijk werkzaam zijn op het terrein van HR en arbeidsjuridische zaken

Externe inhuur

"Willen we het voorzieningenniveau lokaal en regionaal voor onze inwoners en bedrijven overeind houden, dan is het motto: samenwerken", zegt Heerts in het filmpje. Binnen het programma financiert de VNG ook vijftien pilots die de uitvoeringskracht bij gemeenten moeten versterken, meldt Geluk. De handreiking is geschreven voor medewerkers bij gemeenten en gemeentelijke organisaties die voornamelijk werkzaam zijn op het terrein van HR en arbeidsjuridische zaken. In de publicatie worden ook verschillende vormen van externe inhuur toegelicht. Externe inhuur loopt tegen de grenzen aan van wat gemeenten willen en daarom is een cao-afspraak gemaakt voor een betere balans tussen externe inhuur en interne medewerkers.

Interne flexibiliteit

Om inhuur terug te dringen spraken cao-partijen af dat gemeenten de mogelijkheden voor interne flexibiliteit beter kunnen benutten, waarbij samenwerking tussen gemeenten een belangrijke bijdrage kan leveren. Gemeenten zullen nog meer naar vormen van samenwerking zoeken waarbij eigen personeel zonder juridische belemmeringen kan worden uitgewisseld.

Lees verder via Binnenlands Bestuur

 

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.