HR Strategie topics

Strategische HR-onderwerpen voor de
top in HR-management. Geselecteerd
door de redactie van HR Strategie.

HR-analytics: Schat achter personeelsdata

Honderden miljoenen euro’s investeerden organisaties in business-software en personeelsinformatie. Deze groeiende schat aan waardevolle data benutten zij nu maar deels.

Talent management blijft uitdaging voor HR

Het overgrote deel van de HR-managers in Nederland ondervindt moeilijkheden bij het werven van talenten en het behoud van topperformers.
1
2

Actueel

 • Achtergrond

  Alice Diels, Nuon: ‘HR is nu meer sophisticated’

  De energiemarkt ondergaat een ingrijpende transitie, terwijl omzet en rendement in de sector stagneren. Daarom krijgen inzetbaarheid en mobiliteit bij Nuon ruim baan. ‘Medewerkers moeten voldoende bagage hebben.’
 • download

  Talent als succesfactor voor het MKB

  Uit onderzoek blijkt dat organisaties die talentmanagement volledig hebben doorgevoerd 71% beter scoren in de betrokkenheid van medewerkers. Het zal u niet verbazen dat betrokken medewerkers dus niet één, maar bereid zijn behoorlijk wat passen extra te maken voor uw organisatie. Maar hoe krijgt u het juiste talent in uw organisatie? En hoe ontwikkelt u het talent van uw medewerkers?
  20 april 2015
 • download

  Van HR Metrics naar HR Analytics

  Wat is het verschil tussen HR Metrics (ken- en stuurgetallen) en HR Analytics? HR Metrics leggen de focus op het verzamelen en rapporteren van statische HR-data. Uitgangspunt is de huidige situatie en de vergelijking met data uit het verleden. Bij HR Analytics is het verzamelen van data niet het eindpunt maar juist het startpunt.
  19 april 2015
  Topic: 
 • Nieuws

  De HR-markt zit in de lift

  De vraag naar P&O’ers stijgt al 6 kwartalen, met name de vraag naar recruiters. Ten opzichte van het eerste kwartaal in 2014 is deze groei zelfs 50 procent. Dit blijkt uit het Onderzoek Arbeidsmarktontwikkelingen Q1 van RaymakersvdBruggen en de Intelligence Group.

  17 april 2015
  Topic: 
 • Opinie

  Hoe krijg je meer bevlogenheid en betrokkenheid, betere prestaties en productiviteit?

  EMPLOYEE ENGAGEMENT is een term die zich lastig laat vertalen in het Nederlands, vaak wordt het vertaald als betrokkenheid, tevredenheid en bevlogenheid van werknemers. Het staat tegenwoordig sterk in de belangstelling bij veel organisaties, academici, consultants en onderzoekbureaus. En terecht want employee engagement kan organisaties veel opleveren, (wetenschappelijk) onderzoek toont een statistische relatie aan tussen engagement, productiviteit, prestaties, retentie van personeel, winstgevendheid en klanttevredenheid.
  16 april 2015
 • Nieuws

  ‘Duurzame inzetbaarheid moet expliciet op de agenda staan’

  In Nederland werken mensen door tot steeds hogere leeftijd. Gezondheid kan bijdragen aan langer doorwerken, als we maar vroeg genoeg beginnen met die zorg aldus De Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ). De RVZ heeft besloten te adviseren over doorwerken en gezondheid vanuit een levensloopperspectief.

  16 april 2015
  Door: 
  Mariel Hovemann
 • Achtergrond

  Leidinggevende belangrijk bij signaleren werkstress

  De leidinggevende signaleert werkstress van een medewerker vaak eerder dan de medewerker zelf of de HR-professional. Dat blijkt uit onderzoek dat Arbo Unie onder Human Resource Managers deed naar het voorkomen van werkstress.
 • Nieuws

  Duurzame inzetbaarheid: Hoe vitaal is uw bedrijf?

  91 Procent van de managers, senior medewerkers en leidinggevenden vindt dat vitaliteit een onderdeel hoort te zijn van het bedrijfsbeleid. Een grote meerderheid geeft aan dat vitale organisaties beter presteren dan organisaties die geen aandacht schenken aan vitaliteit.

  15 april 2015
  Door: 
  Hilal Dilmac
 • Nieuws

  Wat u kunt doen aan een inefficiënt wagenpark

  Veel organisaties kampen met een inefficiënt wagenpark: auto’s die stil blijven staan of juist teveel kilometers maken. Tegelijkertijd leidt de deeleconomie ertoe dat initiatieven als Greenwheels, Car2Go en Snappcar als paddenstoelen uit de grond schieten. Momenteel vindt ook bij bedrijven een denkomslag plaats van het beschikbaar stellen van auto’s naar het beschikbaar stellen van mobiliteit. Door het wagenpark opnieuw in te richten, kunnen grote besparingen worden gerealiseerd.

  15 april 2015
 • Nieuws

  Beloning betere ideeëngenerator dan intrinsieke motivatie

  Een voortdurende stroom van ideeën in het bedrijf kan nieuwe bronnen van inkomsten creëren en leiden tot grote besparingen en winsten.  Het lijkt er echter op dat het type leider een bepalende factor is voor de hoeveelheid ideeën die werknemers aanleveren. Het is daarom van groot belang te weten wat voor soort leider het bedrijf bestuurt.

Partners