HR-afdeling

De inhoud van dit topic
wordt verzorgd door
de redactie van HR Strategie

Actueel

 • Nieuws

  Rol HR-professionals minder belangrijk

  De rol van HR-professionals is steeds minder belangrijk binnen organisaties. In een tijdsbestek van drie jaar zijn de uitvoerende, administratieve en registrerende werkzaamheden van HR-professionals toegenomen met 14 procent. De adviserende, aansturende of beleidsbepalende rol is in dezelfde periode juist gedaald met 14 procent. Zo blijkt uit het onderzoek HR Trends 2013-2014.

  4 oktober 2013
  Door: 
  Michelle Hollenberg
  Topic: 
  1 favoriet
 • Achtergrond

  One HR. Het gouden ei?

  HR is zeker in staat om waarde toe te voegen aan de business. Belangrijk, aangezien dit al jaren in toenemende mate van HR verwacht wordt. Toch liggen nog veel HR-managers ’s nachts wakker met de vraag hoe zij deze verwachting waar kunnen maken. De oplossing ligt in de beweging naar OneHR. Maar hoe bereik je dit?
  Topic: 
 • Nieuws

  HR-interimmer van de maand: Hans van der Locht

  Hans van der Locht is interimmer bij het HR-team van A.S. Watson (Health & Beauty Benelux) in het logistieke centrum in Heteren.

  13 september 2013
  Door: 
  anoniem
  Topic: 
 • Nieuws

  Meer topmanagement leidt tot meer HR

  Het afgelopen decennium zijn personeelsafdelingen ruim 20 procent kleiner geworden. Dit past in de trend dat medewerkers en managers zelf meer verantwoordelijk worden voor personeelsvraagstukken. Organisaties met veel topmanagement hebben echter een aanmerkelijk grotere personeelsafdeling. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Ken- en stuurgetallen personeelsmanagement’ van organisatieadviesbureau Berenschot en HR Strategie (een imprint van WEKA Business Media).

  5 september 2013
  Door: 
  Peter van den Hout
  Topic: 
  1 favoriet
 • Nieuws

  Abbe Luersman nieuwe Chief HR Officer Ahold

  Ahold heeft vandaag de benoeming aangekondigd van Abbe Luersman als Chief Human Resources Officer met ingang van 1 november 2013. Met haar benoeming is het Executive Committee compleet.

  22 augustus 2013
  Door: 
  anoniem
  Topic: 
 • Nieuws

  Nieuwe realiteit voor HR breekt aan

  Na jaren van krimp en economische tegenwind is de BV Nederland blijvend veranderd. Organisaties - en daarmee HR - richten het vizier nu op de nieuwe realiteit. Wat zijn de gevolgen van de nieuw ontstane situatie? En wat betekent dit voor het HR-beleid van organisaties? Het HR Proffie event op 12 november schetst de contouren van toekomstbestendig HR-beleid.

  12 juli 2013
  Topic: 
  1 favoriet
 • Nieuws

  HR-interimmer van de maand: Rien van der Heijden

  Ik heb tot nu toe twee opdrachten uitgevoerd. De 1e was bij Alstom power, een bedrijf dat over de hele wereld energiecentrales bouwt. Ik ben ingezet als locale HR-manager bij de bouw van de nieuwe Claus centrale in Maasbracht Limburg. 

  4 juli 2013
  Topic: 
 • Opinie

  Een beheersmatige HR-afdeling voldoet niet meer

  Door de complexiteit van de omgeving waarin bedrijven opereren en de dynamiek op de arbeidsmarkt volstaat een beheersmatige HR-afdeling al lang niet meer. Van een HR-afdeling wordt in mijn beleving ondernemerschap gevraagd, het HRM-beleid moet aansluiten bij de doelstellingen van de organisatie en daardoor verschuiven de accenten in het te voeren personeelsbeleid. Het is opvallend dat veel HR afdelingen ‘overvallen’ worden door bezuinigingen die in organisaties moeten worden doorgevoerd omdat het aantal klanten, afzetgebieden afneemt of in non-profit organisaties door wijzigingen in het kabinetsbeleid. Hieruit blijkt wel dat HR onvoldoende in contact staat met de ontwikkelingen in de buitenwereld. Kern van een HR-businessplan is dat het personeelsbeleid aan moet sluiten bij de praktijk en daarom ook realistisch moet zijn. Het valt me op dat veel HR-managers traditioneel zijn ingesteld en weinig pragmatisch en ondernemend.
  27 juni 2013
  Topic: 
 • Opinie

  Mist HR de Boot?

  Tot wat is de afdeling HR verworden? Dat vraag ik mij wel eens af. Ik vraag me überhaupt af waarom in Nederland een afdeling Human Resource moet heten. Enerzijds omdat de Human Resource vaak nauwelijks aandacht krijgt en anderzijds waarom de afdeling een dergelijke naam heeft. De afdeling Menselijk kapitaal krijgt voor mij al direct een ander gevoel. Dat komt binnen! Je ziet de mensen binnen je organisatie als kapitaal dat je moet onderhouden en laten groeien. De term Human Resource geeft mij dat gevoel juist niet. Hierbij krijg ik juist het gevoel dat de werknemer een menselijk productiemiddel is waar het maximale uit moet worden gehaald maar dan niet in positieve zin. Een afdeling Menselijk Kapitaal klinkt misschien niet erg sexy, maar zegt alles over hoe de organisatie zijn mensen zou moeten zien en omgaan.
  25 juni 2013
  Topic: 
 • Nieuws

  HR-afdeling zwaarst getroffen door crisis

  Tussen 2010 en 2012 is het aantal HR-medewerkers sterk gedaald ten opzichte van het totaal aantal medewerkers bij bedrijven. Dat betekent dat er minder HR-medewerkers zijn die meer medewerkers moeten bedienen. Maar ondanks de lagere bezettingsgraad is de werkdruk voor HR-professionals niet toegenomen. Dat concludeert HR- en salarisdienstverlener ADP in het whitepaper ‘HR in Nederland: Focus op behoud en ontwikkeling van talent’ op basis van onderzoek onder 360 Nederlandse HR-professionals, dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Keala.

  21 juni 2013
  Door: 
  Mariel Hovemann
  Topic: 

Partners