Logo

Zoekresultaten

Er zijn 168 items voor podcast gevonden. Pagina 17 van 17.

Zoeken
De zoekmachine zoekt standaard op alle trefwoorden afzonderlijk waarbij documenten met alle trefwoorden het beste scoren en dus bovenaan verschijnen. Bovendien houdt de zoekmachine rekening met het tekstelement waarin het trefwoord verschijnt: een trefwoord in de kop van een artikel of in de introductietekst scoort hoger dan hetzelfde trefwoord in de lopende tekst. Ook de frequentie van het trefwoord in het document en een eventuele publicatiedatum bepalen de relevantie van een document.

Zoekopdracht aanpassen
Verder kunt u ook gebruik maken van AND, OR en quotes om uw zoekopdracht aan te passen, bijvoorbeeld:
- digitaal AND transformatie zoekt alleen naar document waarin beide trefwoorden voorkomen
- digitaal OR transformatie zoekt naar documenten waarin één van beide of beide trefwoorden voorkomen
- "digitale transformatie" zoekt alleen naar documenten waarin beide woorden na elkaar voorkomen

Sorteren
U kunt sorteren op:
- Relevantie: het systeem houdt rekening met publicatiedatum en score (het voorkomen van woorden in het document)
- Datum: het systeem toont documenten met de meest recente publicatiedatum het eerst
- Score: het systeem toont documenten met de hoogste score het eerst en houdt geen rekening met publicatiedatum

Pilot skillspaspoort bij 125 medewerkers van vijf werkgevers op Schiphol

Door een andere bril kijken naar wat werkenden kunnen, je niet blindstaren op functieniveau en -titel. Dat is het doel van de pilot met het skillspaspoort dat wij op dit moment testen bij 125 medewerkers van vijf werkgevers op Schiphol. Het skillspaspoort laat in één oogopslag zien welke skills en talenten je als medewerker in huis hebt.

Groeiend aantal werknemers krijgt in nabije toekomst een digitale collega

Het aantal robots, ook wel digitale werknemers genoemd, krijgt niet alleen een steeds groter aandeel in het personeelsbestand, maar groeit zelfs tot meer dan 50% van de werknemers. Dit wijst op een fundamentele verschuiving in de richting van verregaande samenwerking tussen mens en machine zo blijkt uit wereldwijd onderzoek naar de toekomst van werk, uitgevoerd door onderzoeksbureau IDC.

Waarom tevreden medewerkers de toekomstgerichtheid in gevaar brengen

Medewerkers zijn allesbepalend voor het resultaat van een organisatie. Hoewel zij de grootste waarde van een bedrijf vormen staan ze niet op de balans. Daarom is het van groot belang om structureel na te gaan hoe collega’s mentaal in hun werk zitten. Veel organisaties meten hierom medewerkerstevredenheid, als instrument. Het meten hiervan is uiteraard goed maar er zit ook een tekortkoming aan.

Hoe word je de beste werkgever van Nederland? 3 tips

Er is een omslag gaande op het werk van welvaart naar wellbeing. In deze veranderende behoefte van medewerkers wordt flink geïnnoveerd met werkprocessen zoals Holocaracy, Lean, Agile. Maar wat kunnen we leren van organisaties die worden geroemd als beste werkgever van Nederland? 3 eenvoudige lessen.

HR Tech & de lerende organisatie

De introductie van games en andere digitale tools bij het ontwikkelen van competenties van medewerkers, zorgt dat mensen sneller, goedkoper en effectiever leren. Dat is goed nieuws voor HR, want in de dynamiek van vandaag is het idee van permanent leren belangrijker dan ooit.

Versterk de diversiteit in HR

De meeste grote en middelgrote organisaties hebben een HR-afdeling in huis. Wanneer de HR-afdeling zelf echter geen diversiteit kent, is het voor hen niet makkelijk om echt te begrijpen voor welke uitdagingen werknemers vanuit een minderheid komen te staan.

8 trends van succesvolle bedrijven om werken weer écht leuk te maken

Als je minimaal 40 uur per week besteedt aan werken, dan mag je toch van organisaties verlangen dat zij een bruisende werkomgeving creëren waar het leuk is om te zijn, waar je je talenten kan benutten en ook waar je met je werkzaamheden iets kan toevoegen aan de wereld? Een vanzelfsprekendheid is dit helaas nog allerminst.

Hoe traditioneel werft u?

Verbazingwekkend of niet? Werkgevers in Nederland maken nog steeds het liefst gebruik maken van traditionele wervingsmethoden. Bijna de helft van de leidinggevenden ontvangt liever een sollicitatiebrief per post. Ook zijn open sollicitaties succesvoller dan in andere landen. Dat blijkt uit Workplace Survey Spring 2008 onderzoek, ontwikkeld door financieel uitzend- en detacheringsbureau Accountemps.