Logo

Zoekresultaten

Er zijn 14 items voor Hulp bij inloggen gevonden. Pagina 1 van 2.

Zoeken
De zoekmachine zoekt standaard op alle trefwoorden afzonderlijk waarbij documenten met alle trefwoorden het beste scoren en dus bovenaan verschijnen. Bovendien houdt de zoekmachine rekening met het tekstelement waarin het trefwoord verschijnt: een trefwoord in de kop van een artikel of in de introductietekst scoort hoger dan hetzelfde trefwoord in de lopende tekst. Ook de frequentie van het trefwoord in het document en een eventuele publicatiedatum bepalen de relevantie van een document.

Zoekopdracht aanpassen
Verder kunt u ook gebruik maken van AND, OR en quotes om uw zoekopdracht aan te passen, bijvoorbeeld:
- digitaal AND transformatie zoekt alleen naar document waarin beide trefwoorden voorkomen
- digitaal OR transformatie zoekt naar documenten waarin één van beide of beide trefwoorden voorkomen
- "digitale transformatie" zoekt alleen naar documenten waarin beide woorden na elkaar voorkomen

Sorteren
U kunt sorteren op:
- Relevantie: het systeem houdt rekening met publicatiedatum en score (het voorkomen van woorden in het document)
- Datum: het systeem toont documenten met de meest recente publicatiedatum het eerst
- Score: het systeem toont documenten met de hoogste score het eerst en houdt geen rekening met publicatiedatum

'Onboarding is noodzaak om nieuwe medewerkers aan boord te houden'

Bij Plek geloven we in een warm welkom voor nieuwe medewerkers. We snuffelen eerst goed aan elkaar. En we zorgen dat nieuwe collega’s in de inwerkperiode hun weg leren vinden. Voor Amin, onze Iraanse senior back-end developer, hebben we zelfs een appartement geregeld. Onboarding, heet dat met een mooi woord. Onze klanten vinden op Plek ook de tools voor een soepel onboardingtraject voor nieuwkomers. Maar waarom is dat nou zo belangrijk?

Bedrijven ontberen kennis voor plaatsing arbeidsbeperkten

Hoewel ruim de helft van de bedrijven achter de invoering van de Participatiewet staat,  ontbreekt het bij maar liefst 40 procent aan kennis of externe hulp om mensen met een arbeidsbeperking te plaatsen. Dit blijkt uit onderzoek van Randstad onder 225 bedrijven.

10 tips om een succesvolle werkrelatie op te bouwen met nieuwe collega's

Je nieuwe medewerkers zijn het goud in je organisatie. Ze kijken met een frisse blik en geven extreem waardevolle input. Als we kijken naar de relevante stakeholders met wie een nieuwe werknemer tijdens de inwerkperiode te maken krijgt zijn er in elk bedrijf vier belangrijke sleutelfiguren of afdelingen. Recruitment, HR, de directe collega’s en de leidinggevende.

Hoe werk je een nieuwe werknemer optimaal in?

Het is voor veel HR-afdelingen een uitdaging om nieuwe medewerkers kennis te laten maken met de organisatie waarin ze aan de slag gaan. Bij traditionele inwerkmethoden, zoals groepssessies en via het intranet, lukt het vaak niet om de nieuwe collega optimaal in te werken met als risico dat de werknemer snel weer van baan wisselt. KLM City Hopper gebruikt een interactieve manier die wel werkt.

‘Doe facebook in de ban bij het screenen van sollicitanten’

Facebook zou niet meer moeten worden gebruikt in het wervingsproces als het aan Paul Deakin, senior research & development consultant bij OPP ligt. De informatie die hierop gevonden kan worden is veel te gevoelig.

Hoe goed werkt Van-Werk-Naar-Werk?

Om ontslagen medewerkers te helpen met het vinden van een nieuwe baan, kunnen de ‘oude’ werkgevers een belangrijke rol spelen. Deze ondersteuning heet Van-Werk-Naar-Werk- ondersteuning. Ongeveer 26 procent van de mkb-bedrijven biedt deze hulp al aan.

Menukaart subsidie banenplannen bekend

Het ministerie van SZW heeft een ‘menukaart’ gepubliceerd met suggesties voor werkgeversorganisaties en vakbonden om werknemers in de sector aan de slag te helpen.  Minister Asscher heeft hiervoor 600 miljoen beschikbaar gesteld.

Uittreksels uit het Diplomaregister makkelijk te vervalsen

Om fraude met diploma's tegen te gaan kunnen sollicitanten per 1 november bij de overheid (DUO) een digitaal uittreksel aanvragen van zijn/haar behaalde diploma's om aan de werkgever te overleggen als bewijs.

Mismatch arbeidsmarkt in NL relatief klein

De werkloosheid in het eurogebied is snel gestegen. Tegelijkertijd kunnen bedrijven niet aan de vraag naar producten voldoen omdat ze een tekort aan gekwalificeerde werknemers hebben. Deze mismatch op de arbeidsmarkt heeft negatieve gevolgen voor de economische ontwikkelingen op de korte en de lange termijn aldus De Nederlandse Bank (DNB).

4 manieren waarop organisaties hun recruitment (onbewust) saboteren

Door de aard van mijn werk ben ik in de laatste jaren bij tientallen organisaties over de vloer gekomen, vaak om recruitment gerelateerde processen onder de loep te nemen en/of te verbeteren. In die tijd heb ik een aantal patronen kunnen ontdekken die bij veel organisaties terugkomen en een negatief effect hebben op de kwaliteit en kosten van recruitment.

Filter op: