Logo

Zoekresultaten

Er zijn 5 items voor Hulp bij inloggen gevonden.

Zoeken
De zoekmachine zoekt standaard op alle trefwoorden afzonderlijk waarbij documenten met alle trefwoorden het beste scoren en dus bovenaan verschijnen. Bovendien houdt de zoekmachine rekening met het tekstelement waarin het trefwoord verschijnt: een trefwoord in de kop van een artikel of in de introductietekst scoort hoger dan hetzelfde trefwoord in de lopende tekst. Ook de frequentie van het trefwoord in het document en een eventuele publicatiedatum bepalen de relevantie van een document.

Zoekopdracht aanpassen
Verder kunt u ook gebruik maken van AND, OR en quotes om uw zoekopdracht aan te passen, bijvoorbeeld:
- digitaal AND transformatie zoekt alleen naar document waarin beide trefwoorden voorkomen
- digitaal OR transformatie zoekt naar documenten waarin één van beide of beide trefwoorden voorkomen
- "digitale transformatie" zoekt alleen naar documenten waarin beide woorden na elkaar voorkomen

Sorteren
U kunt sorteren op:
- Relevantie: het systeem houdt rekening met publicatiedatum en score (het voorkomen van woorden in het document)
- Datum: het systeem toont documenten met de meest recente publicatiedatum het eerst
- Score: het systeem toont documenten met de hoogste score het eerst en houdt geen rekening met publicatiedatum

Waarom is de HR3P-matrix het halve verhaal?

Het idee zou voor het eerst zijn uitgewerkt op de achterkant van een bierviltje. Volgens de overlevering vonden de wetenschappers Evers, van Laanen en Sipkens de Human Resources Performance Potentieel Portfolio – godzijdank afgekort tot HR3P – uit in de kroeg.

SPP bij GVB: van kwantitatief model naar beleid

Strategische Personeelsplanning (SPP) is niets nieuws binnen GVB. Eigenlijk is het bedrijf hier al zo lang ze bestaat (110 jaar) mee bezig. Vanaf het begin werd gekeken naar de toekomst, het aantal mensen dat nodig is en de hoeveelheid werk die eraan komt. Complexe veranderingen in de huidige omgeving maakten het echter noodzakelijk om een expliciet en uniform kwantitatief model te ontwikkelen voor SPP. Een interview met Michael Otto, projectleider SPP namens HR, en Rob Schmidt, manager personeelsplanning van Bus.

Voor de helft nieuw personeel binnen 10 jaar

Dat het Nederlandse bedrijfsleven vergrijst weten we inmiddels wel, maar het bleek ook weer uit de ­Vergrijzingsmonitor 2010: ruim 60 procent van de Nederlandse organisaties gaf aan dit te voorzien. Er zijn echter ook bedrijven die hier niet meer op hoeven te wachten, daar is vergrijzing een probleem dat nú moet worden opgelost. En wat doe je met medewerkers die te lang dezelfde functie bekleden?

Ggz Yulius: ‘Sense of urgency is er’

Sinds het bestuurlijk akkoord over de geestelijke gezondheidszorg uit 2012 maakt de ggz-sector een ingrijpende omslag. Behandelingen moeten minder kosten, de efficiency moet omhoog en taken worden herverdeeld. Ook voor ggz-instelling Yulius een taai proces. ‘Wij moeten een lerende organisatie worden.’

Jumbo: ‘Je verplaatst niet even wat mensen’

Jumbo integreert de komende twee jaar zo’n 300 C1000-winkels, het hoofdkantoor en de distributiecentra. De nog draaiende C1000-winkels moeten daarbij optimaal blijven presteren. HR heeft het voortouw bij de personele integratie, die veel vraagt van managers en medewerkers. ‘Het tempo is stevig. Er gaan soms 2 of 3 nieuwe winkels per week open.’