Logo

Zoekresultaten

Er zijn 2 items voor Hulp bij inloggen gevonden.

Zoeken
De zoekmachine zoekt standaard op alle trefwoorden afzonderlijk waarbij documenten met alle trefwoorden het beste scoren en dus bovenaan verschijnen. Bovendien houdt de zoekmachine rekening met het tekstelement waarin het trefwoord verschijnt: een trefwoord in de kop van een artikel of in de introductietekst scoort hoger dan hetzelfde trefwoord in de lopende tekst. Ook de frequentie van het trefwoord in het document en een eventuele publicatiedatum bepalen de relevantie van een document.

Zoekopdracht aanpassen
Verder kunt u ook gebruik maken van AND, OR en quotes om uw zoekopdracht aan te passen, bijvoorbeeld:
- digitaal AND transformatie zoekt alleen naar document waarin beide trefwoorden voorkomen
- digitaal OR transformatie zoekt naar documenten waarin één van beide of beide trefwoorden voorkomen
- "digitale transformatie" zoekt alleen naar documenten waarin beide woorden na elkaar voorkomen

Sorteren
U kunt sorteren op:
- Relevantie: het systeem houdt rekening met publicatiedatum en score (het voorkomen van woorden in het document)
- Datum: het systeem toont documenten met de meest recente publicatiedatum het eerst
- Score: het systeem toont documenten met de hoogste score het eerst en houdt geen rekening met publicatiedatum

Geef kansen aan álle werknemers op de werkvloer

Of het nu gaat om mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, vaak hebben ze moeite met het vinden van een baan. Deze werknemers zijn echter minstens even gemotiveerd als ‘gezonde’ werknemers om aan de slag te gaan. Daarnaast leidt diversiteit op de werkvloer tot meer dynamiek en innovatief denken. Het is de taak van de werkgever om een omgeving te creëren die werknemers in staat stelt om hun vaardigheden optimaal in te zetten, zonder daarbij iemand uit te sluiten. En dat is helemaal niet zo moeilijk als het lijkt.

Participatiewet stelt minimumeisen aan loonwaardebepaling

Werkgevers worden vanaf 1 januari 2015, als de Participatiewet van kracht wordt, betrokken bij de loonwaardebepaling van werknemers die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. De loonwaardebepaling moet op de werkplek plaatsvinden.

Filter op: