Logo

Zoekresultaten

Er zijn 12 items voor Hulp bij inloggen gevonden. Pagina 1 van 2.

Zoeken
De zoekmachine zoekt standaard op alle trefwoorden afzonderlijk waarbij documenten met alle trefwoorden het beste scoren en dus bovenaan verschijnen. Bovendien houdt de zoekmachine rekening met het tekstelement waarin het trefwoord verschijnt: een trefwoord in de kop van een artikel of in de introductietekst scoort hoger dan hetzelfde trefwoord in de lopende tekst. Ook de frequentie van het trefwoord in het document en een eventuele publicatiedatum bepalen de relevantie van een document.

Zoekopdracht aanpassen
Verder kunt u ook gebruik maken van AND, OR en quotes om uw zoekopdracht aan te passen, bijvoorbeeld:
- digitaal AND transformatie zoekt alleen naar document waarin beide trefwoorden voorkomen
- digitaal OR transformatie zoekt naar documenten waarin één van beide of beide trefwoorden voorkomen
- "digitale transformatie" zoekt alleen naar documenten waarin beide woorden na elkaar voorkomen

Sorteren
U kunt sorteren op:
- Relevantie: het systeem houdt rekening met publicatiedatum en score (het voorkomen van woorden in het document)
- Datum: het systeem toont documenten met de meest recente publicatiedatum het eerst
- Score: het systeem toont documenten met de hoogste score het eerst en houdt geen rekening met publicatiedatum

Bezorger Deliveroo toch werknemer?

De rechter in Amsterdam oordeelde eerder dat de overeenkomst tussen de bezorger en Deliveroo niet als arbeidsovereenkomst aangemerkt dient te worden. Op 15 januari 2019 oordeelt de rechtbank Amsterdam echter dat wél sprake is van een arbeidsovereenkomst. Wat zijn de overwegingen van deze rechter?

Minder ontslag, meer problemen bij langer dan 2 jaar ziek

Het aantal vragen over ontslagzaken als gevolg van een reorganisatie loopt terug. Ook het aantal ontslagzaken vanwege disfunctioneren en het ontslag op staande voet dalen flink. Een opvallende stijger binnen het arbeidsrecht is de toename van het aantal ontslagzaken als gevolg van langer dan 2 jaar ziekte. Dat blijkt uit de nieuwe juridische barometer 2017-2018 van Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR). 

Wijziging ontslagvolgorde zorg

Minister Asscher heeft per 11 november de regels aangepast voor het bepalen van de ontslagvolgorde in de zorg.

Stappenplan ontslagprocedure

De ontslagprocedure ex artikel 7:685 BW begint met het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank, sector Kanton. De ontslagprocedure is informeel en verloopt meestal snel. Partijen kunnen hun zaak zelf zonder hulp van een advocaat of andere gemachtigde bepleiten.

Geldt bij alcohol- en drugsprobleem opzegverbod wegens ziekte?

Een werknemer in de functie van chauffeur heeft een alcohol- en drugsprobleem. De door de werkgever aangeboden hulp wordt geweigerd omdat de werknemer stelt zijn problemen onder controle te hebben. De werkgever stuurt, na veel hulppogingen, de werknemer een brief waarin hij stelt dat als de werknemer weigert contact op te nemen met maatschappelijk of zich weer verslaapt dit een einde van de arbeidsovereenkomst tot gevolg heeft.

De 7 meest voorkomende valkuilen bij ontslag

Door de crisis worden veel werkgevers gedwongen medewerkers te ontslaan. Hoe ze dit het beste kunnen doen is niet altijd duidelijk, blijkt uit analyse van het UWV. De uitkeringsinstantie biedt werkgevers daarom ‘eerste hulp bij ontslag’ en heeft de 7 meest voorkomende valkuilen bij een ontslagprocedure in kaart gebracht.

Versoepeling ontslagrecht slecht voor uitzendbranche

Door de eventuele versoepeling van het ontslagrecht zal het aantal medewerkers met een vast contract toenemen. Dit kan slecht uitpakken voor de uitzendbranche. Dat stelt ING in een rapport over de uitzendbranche.

Baanverlies slecht voor gezondheid

Baanverlies is bijzonder slecht voor de gezondheid. Mensen die hun baan kwijtraken, hebben een twee keer zo grote kans op hartkwalen, diabetes en een hoge bloeddruk. Dat zeggen onderzoekers van Harvard.

Voorkom onnodig verzuim door arbeidsconflicten

Een arbeidsconflict kan uw organisatie veel negatieve energie en geld kosten. Het is daarom belangrijk dat u tijdig en gericht actie onderneemt bij arbeidsconflicten. Met een apart arbeidsconflictenprotocol voorkomt u onnodig verzuim wegens ziekte.

‘Sociale controle op de levensstijl van individuen wordt steeds groter’

De vraag in hoeverre je als werkgever mag interfereren in het privéleven van je werknemers is heel actueel. Willemijn Roozendaal, universitair hoofddocent arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht aan de Vrije Universiteit: “Beperk dit soort zaken tot de werkplek en maak daar bepaalde keuzes onmogelijk.”

Filter op:

Onderwerp