Logo

Zoekresultaten

Er zijn 4 items voor Hulp bij inloggen gevonden.

Zoeken
De zoekmachine zoekt standaard op alle trefwoorden afzonderlijk waarbij documenten met alle trefwoorden het beste scoren en dus bovenaan verschijnen. Bovendien houdt de zoekmachine rekening met het tekstelement waarin het trefwoord verschijnt: een trefwoord in de kop van een artikel of in de introductietekst scoort hoger dan hetzelfde trefwoord in de lopende tekst. Ook de frequentie van het trefwoord in het document en een eventuele publicatiedatum bepalen de relevantie van een document.

Zoekopdracht aanpassen
Verder kunt u ook gebruik maken van AND, OR en quotes om uw zoekopdracht aan te passen, bijvoorbeeld:
- digitaal AND transformatie zoekt alleen naar document waarin beide trefwoorden voorkomen
- digitaal OR transformatie zoekt naar documenten waarin één van beide of beide trefwoorden voorkomen
- "digitale transformatie" zoekt alleen naar documenten waarin beide woorden na elkaar voorkomen

Sorteren
U kunt sorteren op:
- Relevantie: het systeem houdt rekening met publicatiedatum en score (het voorkomen van woorden in het document)
- Datum: het systeem toont documenten met de meest recente publicatiedatum het eerst
- Score: het systeem toont documenten met de hoogste score het eerst en houdt geen rekening met publicatiedatum

Twee maanden respijt gratis berekening dagloon

 Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) gaat eigenrisicodragers (ERDs) van de Ziektewet (ZW) twee maanden langer kosteloos ondersteunen bij het berekenen van het dagloon. ERDs moeten sinds 1 juni 2013 zelf berekenen wat zij aan flexwerkers moeten betalen, als zij ziek worden.

Thuiszorg via wijkteams: wel de lusten, niet de lasten

De overheid heeft besloten dat de thuiszorg niet langer vanuit de rijksoverheid, maar door gemeenten wordt uitgevoerd. Bij veel gemeenten gebeurt dit via integrale wijkteams. De vraag rijst of zij de planning van thuiszorgmedewerkers goed kunnen regelen. Wijkteams die dit slim aanpakken, kunnen echter veel efficiënter werken dan voorheen mogelijk was. Dat verbetert de werkvreugde voor de zorgverleners en de kwaliteit voor patiënten en cliënten.

Crisis remt werkhervatting door langdurig zieken

Door de economische crisis gaan relatief minder langdurig zieken weer aan het werk. Dit effect is het sterkst bij de vangnetters. Relatief meer langdurig zieken vragen een WIA-uitkering aan. De kans op een WIA-uitkering is echter niet toegenomen. Het UWV vervult de poortwachtersfunctie net zo als voor de crisis. Dit blijkt uit het UWV Kennisverslag 2014-2.

Overheidsbeleidprikkels Nieuwe Ziektewet: bereid u voor

Bedrijven die met veel tijdelijke krachten werken lopen in verband met de modernisering van de Ziektewet (ZW) het risico vanaf 2014 hogere lasten te krijgen. Bereid u dus terdege voor op de veranderingen, want hoe hoger het ziekteverzuim is binnen uw organisatie, hoe hoger de sectorpremie wordt.

Filter op: