Logo

Zoekresultaten

Er zijn 6 items voor Hulp bij inloggen gevonden.

Zoeken
De zoekmachine zoekt standaard op alle trefwoorden afzonderlijk waarbij documenten met alle trefwoorden het beste scoren en dus bovenaan verschijnen. Bovendien houdt de zoekmachine rekening met het tekstelement waarin het trefwoord verschijnt: een trefwoord in de kop van een artikel of in de introductietekst scoort hoger dan hetzelfde trefwoord in de lopende tekst. Ook de frequentie van het trefwoord in het document en een eventuele publicatiedatum bepalen de relevantie van een document.

Zoekopdracht aanpassen
Verder kunt u ook gebruik maken van AND, OR en quotes om uw zoekopdracht aan te passen, bijvoorbeeld:
- digitaal AND transformatie zoekt alleen naar document waarin beide trefwoorden voorkomen
- digitaal OR transformatie zoekt naar documenten waarin één van beide of beide trefwoorden voorkomen
- "digitale transformatie" zoekt alleen naar documenten waarin beide woorden na elkaar voorkomen

Sorteren
U kunt sorteren op:
- Relevantie: het systeem houdt rekening met publicatiedatum en score (het voorkomen van woorden in het document)
- Datum: het systeem toont documenten met de meest recente publicatiedatum het eerst
- Score: het systeem toont documenten met de hoogste score het eerst en houdt geen rekening met publicatiedatum

Eerste hulp bij pensioenonderhandelingen

De laatste jaren is de dynamiek rondom pensioen enorm toegenomen. Eindelijk krijgt pensioen de aandacht die het verdient. Met de voorgestelde aanpassingen wordt getracht het stelsel aan te passen aan de huidige realiteit. De pensioenleeftijd is opgeschoven, het fiscale kader staat onder druk en het provisieverbod is ingevoerd. Om te komen tot een meer structurele oplossing wordt het ene na het andere akkoord gesloten. In 2010 werd het eerste pensioenakkoord gesloten en leidde tot commotie bij de vakbonden. In 2013 lag er een sociaal akkoord met pensioenparagraaf.

Weer meer expats

Het aantal uitzendingen naar het buitenland neemt weer toe. En ook steeds meer partners (m/v, getrouwd of niet) van de expats profiteren van de extra voordelen zo blijkt uit een rapport van KPMG.

Afkoopsom leaseauto vaak buiten proporties

Afkoopbedragen van leasecontracten zijn vaak buiten proporties. Dit bericht de Vereniging Auto Van De Zaak (VADZ). De vereniging adviseert haar leden om niet zonder meer akkoord te gaan met afkoopregelingen.

Betrek alle disciplines bij ontwikkelen nieuwe pensioenregeling

Onlangs voltooide Aon een traject van harmonisatie en vereenvoudiging van de eigen pensioenregelingen. Hoewel tijdens het project een paar stevige hobbels genomen moesten worden, werd de deadline gehaald. Dorine Wekking, Director HR, kijkt terug op het project en benoemt de belangrijkste succesfactoren.

Obstakels in thuiswerken blijven bestaan

Ondanks een veelheid aan campagnes om flexibeler te gaan werken, is de plek bij de werkgever op kantoor nog steeds de norm. Veel mensen (44 procent) werken nooit op een andere locatie dan op één van de kantoren van hun organisatie. Slechts een vijfde van de werknemers zegt hoofdzakelijk vanuit andere locaties te werken dan vanuit het bedrijf zelf. Thuiswerken is volgens de helft van de werknemers niet productief.

Nominale normrente personeelslening: 3 procent in 2013

Wanneer u uw werknemer een lening verstrekt, doet u dat misschien tegen een lagere rente dan dat hij kwijt zou zijn bij een reguliere kredietverlener. Dit is voor de werknemer een voordeel en moet in beginsel tot het loon gerekend worden. De belastingdienst hanteert echter een nominale normrente. In 2013 is dat 3 procent.

Filter op: