Logo

Zoekresultaten

Er zijn 27 items voor Hulp bij inloggen gevonden. Pagina 1 van 3.

Zoeken
De zoekmachine zoekt standaard op alle trefwoorden afzonderlijk waarbij documenten met alle trefwoorden het beste scoren en dus bovenaan verschijnen. Bovendien houdt de zoekmachine rekening met het tekstelement waarin het trefwoord verschijnt: een trefwoord in de kop van een artikel of in de introductietekst scoort hoger dan hetzelfde trefwoord in de lopende tekst. Ook de frequentie van het trefwoord in het document en een eventuele publicatiedatum bepalen de relevantie van een document.

Zoekopdracht aanpassen
Verder kunt u ook gebruik maken van AND, OR en quotes om uw zoekopdracht aan te passen, bijvoorbeeld:
- digitaal AND transformatie zoekt alleen naar document waarin beide trefwoorden voorkomen
- digitaal OR transformatie zoekt naar documenten waarin één van beide of beide trefwoorden voorkomen
- "digitale transformatie" zoekt alleen naar documenten waarin beide woorden na elkaar voorkomen

Sorteren
U kunt sorteren op:
- Relevantie: het systeem houdt rekening met publicatiedatum en score (het voorkomen van woorden in het document)
- Datum: het systeem toont documenten met de meest recente publicatiedatum het eerst
- Score: het systeem toont documenten met de hoogste score het eerst en houdt geen rekening met publicatiedatum

Minder hobbels inhuren kenniswerkers

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is met 50 werkgevers een proef met digitaal inloggen bij de IND gestart. In de pilot, die tot eind 2013 duurt, kunnen die werkgevers een vereenvoudigde aanvraagprocedure doorlopen voor de kennismigrantenregeling voor werknemers voor maximaal 90 dagen.

Voor bovenbuurman kort- of langdurend zorgverlof opnemen

Sinds 1 juli 2015 kunnen werknemers voor mensen met wie zij een sociale relatie hebben kortdurend- of langdurend zorgverlof opnemen (Wet arbeid en zorg). Dus bijvoorbeeld verlof om voor de bovenbuurman, die van de hulp van uw werknemer afhankelijk, is te zorgen. Er moet dan wel sprake zijn van noodzakelijke zorg.

Pensioen: maak met 'helpende communicatie' keuzevrijheid inzichtelijker

De discussie over ons pensioenstelsel gaat met name over de vervanging van het Nederlandse pensioenstelsel. Belangrijk, maar het duurt nog wel even voordat daar zichtbare resultaten uit komen. Waar het minder over gaat en waar wel snel winst valt te behalen, is de manier van communiceren over alle veranderingen van de afgelopen tijd. Dat moet echt anders. Werknemers hebben al veel te kiezen. Juist nu zou de focus moeten liggen op een andere manier van communiceren: 'helpende communicatie'.

Schokkende resultaten in onderzoek naar slechte dagen op het werk

Slechte dagen op het werk komen relatief vaak voor: bijna 1 op de 5 werknemers geeft aan elke of bijna elke dag een slechte dag te hebben. En maar liefst 63% heeft minimaal eens per week een slechte dag!

Fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor thuishulpen

CNV Zorg & Welzijn, aanbieders en gemeenten stellen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden centraal bij de inkoop van huishoudelijke hulp. Samen willen zij er voor zorgen dat medewerkers en mensen die zorg nodig hebben niet de dupe worden van teveel druk op een zo laag mogelijke prijs. De afgelopen maanden hebben de partijen om de tafel gezeten om tot deze afspraken te komen zo meldt de Rijksoverheid.

Tweede Kamer neemt uitvoeringswet AVG aan

Het wetsvoorstel voor de Nederlandse Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is door de Tweede Kamer aangenomen. Per 25 mei 2018 moeten organisaties voldoen aan de regels van deze Europese verordening. De AVG vervangt de Europese richtlijn bescherming persoonsgegevens. In Nederland was deze richtlijn geïmplementeerd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Vaderschapsverlof: 2, 5 of zelfs 10 dagen?

Standaard tien dagen vaderschapsverlof in de hele EU, zo luidt een voorstel dat de Europese Commissie bepleit bij de EU-lidstaten. Voor ons land betekent dit een vervijfvoudiging van het bestaande verlofrecht voor vaders van twee dagen. En in de Tweede Kamer blokkeert de VVD momenteel een kabinetsvoorstel om het vaderschapsverlof te verlengen naar vijf dagen vanaf 2019.

Goede ervaringen met delen verlofdagen

In 2015 schonken 87 Amsterdamse ambtenaren 170 verlofdagen aan 43 mantelzorgende collega’s. De gemeente heeft inmiddels besloten het systeem definitief in te voeren. Een ander goed doel is om overtollige uren te schenken aan Unicef. De gemeente Den Haag heeft inmiddels aangekondigd deze mogelijkheid aan de ambtenaren te bieden. Dit meldt Binnenlands Bestuur.

Eindelijk inzicht in uw pensioen

Alle burgers krijgen per 6 januari 2011 een online overzicht van de pensioenrechten die zij over hun arbeidsverleden hebben opgebouwd. Vanaf dan is namelijk de site Mijnpensioenoverzicht.nl in de lucht. De pensioenuitvoerders zijn samen met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) verantwoordelijk voor de volledigheid van de informatie.

Zo voorkomt u dat financiële problemen werknemers groot risico worden

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat driekwart van de werkgevers vindt dat de financiële gezondheid van werknemers een belangrijk onderdeel van het HR-beleid is. Ook wil 80 procent van de werkgevers werknemers met geldproblemen graag ondersteunen. Tegelijkertijd vindt een derde van de werkgevers financiële problemen van werknemers een reden een contract niet te verlengen. Zorgelijk aldus het Nibud. Een werkgever kan pas echt goed helpen als de werknemer niet meer bang is om vanwege schulden ontslagen te worden.

Filter op: