Logo

Zoekresultaten

Er zijn 432 items voor Hulp bij inloggen gevonden. Pagina 1 van 44.

Zoeken
De zoekmachine zoekt standaard op alle trefwoorden afzonderlijk waarbij documenten met alle trefwoorden het beste scoren en dus bovenaan verschijnen. Bovendien houdt de zoekmachine rekening met het tekstelement waarin het trefwoord verschijnt: een trefwoord in de kop van een artikel of in de introductietekst scoort hoger dan hetzelfde trefwoord in de lopende tekst. Ook de frequentie van het trefwoord in het document en een eventuele publicatiedatum bepalen de relevantie van een document.

Zoekopdracht aanpassen
Verder kunt u ook gebruik maken van AND, OR en quotes om uw zoekopdracht aan te passen, bijvoorbeeld:
- digitaal AND transformatie zoekt alleen naar document waarin beide trefwoorden voorkomen
- digitaal OR transformatie zoekt naar documenten waarin één van beide of beide trefwoorden voorkomen
- "digitale transformatie" zoekt alleen naar documenten waarin beide woorden na elkaar voorkomen

Sorteren
U kunt sorteren op:
- Relevantie: het systeem houdt rekening met publicatiedatum en score (het voorkomen van woorden in het document)
- Datum: het systeem toont documenten met de meest recente publicatiedatum het eerst
- Score: het systeem toont documenten met de hoogste score het eerst en houdt geen rekening met publicatiedatum

Werkgevers willen loonsverhoging vervangen door financiële hulp - Ook de groene arbeidsvoorwaarden winnen aan betekenis

Ruim twee derde van de werkgevers geeft iets extra’s aan werknemers om mogelijke koopkrachtproblemen te verlichten. Het meest gebruikt is een eenmalige extra uitkering in geld. Het betreft financiële steun bovenop de structurele loonstijgingen en eenmalige uitkeringen die werkgevers in cao’s en arbeidsvoorwaardenreglementen afspreken.

HR Podcast afl. 82 - Daan de Boer, Adaptics over geldzorgen bij medewerkers bespreekbaar maken

De prestaties van een medewerker op het werk kunnen sterk lijden onder financiële zorgen. Maar uit schaamte verzwijgen medewerkers deze problemen vaak, waardoor je als werkgever niet de juiste hulp kunt bieden. Terwijl je er juist wilt zijn voor je medewerker in zo’n moeilijke periode, om een goed werkgever te zijn én de prestaties van de medewerker op pijl te houden. Kortom, financiële stress doet afbreuk aan de vitaliteit van de medewerker. 

Help je werknemers bij de keuzes rond het nabestaandenpensioen

Er is meer te kiezen in het nieuwe pensioenstelsel dan in het oude. Dat geldt zeker voor het nabestaandenpensioen. Hoe help je medewerkers bij het maken van die keuzes? En hoe kun je ze activeren om daarmee aan de slag te gaan?

‘Veranderen? Moet dat nou echt…’ Veranderen heeft alleen kans van slagen volgens het 3R-model

Verandering. Het is een constante. Helaas wel een waar de meeste mensen niet op zitten te wachten. En die ook niet altijd goed gaat. Dus als er dan toch veranderd moet worden, laten we het dan goed proberen te doen aldus reorganisatie-regisseur Rein Heddema. Volgens het 3R-model.

5 'gouden regels' om een ADHD-vriendelijke cultuur te ontwikkelen

HR kan een ADHD-vriendelijke cultuur op de werkplek creëren. ADHD-coach Leanne Maskell geeft vijf 'gouden regels' hoe organisaties die naar diversiteit en inclusiviteit streven dit kunnen doen. Zodat mensen met deze diagnose zich er goed thuis voelen en beter tot hun recht komen. Ook in het voordeel van de werkgever zelf, want ADHD'ers onderscheiden zich vaak door 'hun creativiteit, innovatief vermogen en grote integriteit'.

Deliveroo-oordeel Hoge Raad– Niet zonder risico om ‘ingebedde’ werkzaamheden door zelfstandige te laten verrichten

Eind vorig jaar telde Nederland zo’n 1,2 miljoen zelfstandigen. Als werkgevers gebruikmaken van zogeheten schijnzelfstandigen (werkers die niet kwalificeren als zelfstandige maar als werknemer), lopen zij het risico op een naheffing van de Belastingdienst en loonvorderingen van werknemers. Over dit vraagstuk heeft de Hoge Raad op 24 maart 2023 zijn langverwachte arrest gewezen: de maaltijdbezorgers van Deliveroo hadden een arbeidsovereenkomst. 

De-minimis? Een uitleg en antwoord op de meest gestelde vragen.

Wanneer de overheid financiële steun verleent aan ondernemingen, is de de-minimisregeling van toepassing. Organisaties kunnen maximaal €200.000,- aan ongeoorloofde steun ontvangen over een periode van drie belastingjaren. Dit is om te voorkomen dat de steun van invloed is op het Europees Handelsverkeer en om zo oneerlijke concurrentie tegen te gaan.

Deloitte test 10 hybride meeting-concepten

Deloitte test in The Edge in Amsterdam 10 hybride meeting-concepten. Werknemers kunnen daar kijken welke concepten voor hen werken en welke niet.

8 krachtige strategieën om talentverloop te voorkomen

Het vrijwillige ontslag van werknemers is een blijvend risico voor iedere organisatie. Vooral in de huidige arbeidsmarkt, waarin werknemers makkelijk een nieuwe baan vinden. Vrijwillig ontslag – of werknemersverloop – vormt één van de grootste verborgen bedrijfskosten. Want niet alleen de werknemer vertrekt, maar ook hun ervaring, kennis en talent. Het aantrekken en weer opleiden van nieuw talent kost tijd en geld.

Veel melders misstanden vinden interne meldprocedure werkgever niet op orde. Ook opvolging kan beter

De werkgever is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving, maar vaak blijft het een riskant avontuur voor een werknemer om een misstand te melden op het werk. Werkgevers hebben hun integriteitsbeleid vaak nog niet op orde, pakken interne meldingen niet altijd goed op en de communicatie daarover is vaak gebrekkig. Bovendien worden werknemers nog te vaak benadeeld vanwege hun melding. Dat is de conclusie die het Huis voor Klokkenluiders trekt in hun jaarverslag 2022.