Logo
  • Nieuws
  • 27 november 2018
  • Bron: Reintegatiekiezen.nl en Outplacementkiezen.nl

Coaches signaleren toename trajecten na burn-out

Werkgevers kunnen meer doen om burn-out bij werknemers te voorkomen. Re-integratie- en outplacementcoaches hebben duidelijke ideeën over verbetermogelijkheden zo blijkt uit onderzoek door reintegratiekiezen.nl en Outplacementkiezen.nl.

Beeld Coaches signaleren toename trajecten na burn-out

In bijna 60% van de re-integratietrajecten is burn-out een oorzaak van het traject. Veel coaches verwachten dat deze trend de komende jaren doorzet. De ondervraagde re-integratiecoaches signaleren nog een zorgwekkende trend: uitval door burn-out duurt vaak veel langer dan uitval door andere, bijvoorbeeld lichamelijke, oorzaken. Burn-out lijkt complexer. Dit is ook terug te zien tijdens het traject. Zo geeft een van de coaches aan dat mensen met een burn-out een lastige doelgroep zijn, omdat zij vaak de schijn hoog houden.

Dit effect is ook merkbaar in de outplacementtrajecten. Een outplacementtraject wordt ingezet wanneer coaching en begeleiding richting een nieuwe baan noodzakelijk lijkt. Meestal wordt een dergelijk traject ingezet na ontslag, bijvoorbeeld door een reorganisatie bij de huidige werkgever. De cijfers uit de vragenlijst lijken echter op een nieuwe trend te wijzen. Outplacement wordt steeds vaker ingezet na ziekteverzuim of uitval van de werknemer. Bij de respondenten was burn-out een oorzaak van bijna 40% van de trajecten. 

Adviezen voor werkgever én werknemer

De ondervraagde coaches zien ook een positieve trend: werkgevers hebben steeds meer aandacht voor burn-outklachten. Burn-out wordt niet meer gezien als modeziekte, maar als een aandoening die serieus moet worden genomen. De coaches adviseren dat werknemer en werkgever op regelmatige basis gesprekken voeren. Tijdens deze gesprekken kunnen zowel zaken op het werk als zaken thuis de revue passeren. Mogelijke knelpunten kunnen dan eerder ontdekt worden. Een veilige werkomgeving is daarvoor wel een noodzaak: werknemers zullen eventuele problemen niet benoemen als zij bang zijn voor mogelijke consequenties.
De ondervraagde coaches zijn er duidelijk in dat preventie niet alleen een taak van de werkgever is. De werknemer kan zelf ook meer doen op dit gebied. Zelfkennis en zelfreflectie worden benoemd als waardevolle zaken om een burn-out te voorkomen. Deze zaken worden echter vaak pas tijdens of ná een burn-out worden opgepakt. Op dit gebied valt dus een flinke verdiepingsslag te maken.

Producttips

Ook interessant

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.