Logo
  • Nieuws
  • 22 december 2014
  • Lianne Bouman

Bespaar geld met grondige check Beschikking werkhervattingskas

Controleer de Beschikking Werkhervattingskas van de Belastingdienst zorgvuldig, zodat u niet teveel premie in 2015 gaat betalen. Het systeem is zo complex dat de Belastingdienst makkelijk fouten kan maken.

Beeld Bespaar geld met grondige check Beschikking werkhervattingskas

Check de beschikking op:

  • De lijst met namen van werknemers (vast en flex). Hierin treden vaak fouten. De kosten van een arbeidsongeschikte of zieke werknemer (ziekteverzuim) worden aan u toegerekend waar de werknemer niet ziek is geweest of zelfs niet in dienst was. En wordt een werknemer niet dubbel geteld, was er sprake van zwangerschap of regres?
  • De aanwezigheid van een no-riskpolis?
  • De indeling in de onjuiste sector.
  • De juistheid van het loonheffingennummer.
  • De premiebepaling. Is er rekening gehouden met eigenrisicodragerschap of onjuist gemiddeld loon als basis voor de premie?
  • Net als bij de premieheffing WGA-vast is het ook voor de premies WGA-flex en Ziektewet-flex raadzaam te controleren of de aan uw organisatie toegerekende schadelast correct is. Hierin kunnen nogal eens fouten in de beschikking optreden.

Let op

Als u eigenrisicodrager bent voor WGA-vast of Ziektewet-flex, dan betaalt u voor die componenten geen premie aan de Belastingdienst. Op het premieonderdeel van de beschikking moet 0 procent staan.

Rekenpercentage

Op de beschikking vindt u het rekenpercentage – de gemiddelde premie die werkgevers moeten afdragen om alle uitkeringen te kunnen financieren – en het totale bedrag aan ZW- en WGA-uitkeringen dat aan oud-werknemers van uw onderneming is uitbetaald. Vraag daarom bij UWV om welke werknemers het gaat. Alleen dan kunt u dit bedrag controleren.

Let op

De premie van 2015 wordt berekend aan de hand van de werknemers die in 2013 ziek uit dienst zijn gegaan en een ZW-uitkering hebben ontvangen of in 2011 ziek uit dienst zijn gegaan en in 2013 een WGA-uitkering hebben ontvangen.

Nota bene

De op 1 januari 2014 ingevoerde Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) heeft een extra lastig risico. Uw tijdelijke medewerker gaat gezond uit dienst en zijn personeelsdossier wordt gearchiveerd. U blijft als werkgever echter nog 28 dagen na het aflopen van het contract verantwoordelijk voor deze medewerker, indien deze ziek of arbeidsongeschikt wordt. U kunt daar een melding van krijgen, maar vaak hoort u niets. UWV telt deze ziekte of arbeidsongeschiktheid situaties wel mee in de premieheffing die u na twee jaar ontvangt. Blijf een dergelijke werknemer dus die 28 dagen volgen.

Producttips

Ook interessant

Effectief verzuim terugdringen
Download de gratis whitepaper

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.