Logo
  • Achtergrond
  • 10 november 2021
  • Equivalence

Aanvragen SV-regelingen. Dat kan anders!

Juist in de huidige Corona-crisis kan uw onderneming alle financiële tegemoetkomingen goed gebruiken. Maar welke regelingen zijn er precies en wat is de waarde daarvan voor uw onderneming? En kan het ook vol automatisch?

Beeld Aanvragen SV-regelingen. Dat kan anders!

Nog niet zo lang geleden (2005) verwerkte UWV en de Belastingdienst gegevens over uw personeel, zoals dienstverband-,  loongegevens en informatie over de verzekeringsplicht, afzonderlijk en met verschillende methoden: papier, via CD-rom, tape of elektronisch bericht. Vanaf 2006 zijn deze berichtstromen geüniformeerd en volledig geautomatiseerd: u stuurt maandelijks of 4-wekelijks een digitale loonaangifte aan de Belastingdienst waarna geautomatiseerde verwerking van de gegevens plaatsvindt. Naast de vaststelling van de loonheffingen wordt ook het lage inkomensvoordeel* (LIV) volledig geautomatiseerd berekend en aan uw onderneming toegekend. Daar hoeft u niets voor te doen.

Ook UWV verwerkt gegevens uit deze loonaangifte en registreert deze informatie in de polis-administratie. Naast verzekeringsplicht-, dienstverband- en loongegevens van uw werknemers zijn ook gegevens rondom het doelgroepregister en het wel- of niet- aanwezig zijn van een doelgroepverklaring geregistreerd in de polis-administratie. Hierdoor verloopt de vaststelling en de toekenning van  het Loonkostenvoordeel* (LKV) volgens een volledig geautomatiseerd proces: De loonaangifte bevat de indicatie LKV van uw werknemer en de polis-administratie bevat de informatie rondom de doelgroepverklaring van uw werknemer. Is één van beide niet aanwezig, of matchen deze gegevens niet dan wordt er géén LKV toegekend. Repareren is vaak te laat, omdat een doelgroepverklaring binnen 3 maanden na indiensttreding had moeten zijn aangevraagd, terwijl het LKV éénmaal per jaar (over het afgelopen kalenderjaar) wordt toegekend.
Kortom, een volautomatisch proces van afhandeling van uw aanvraag. Maar hoe zit het met het aanvraagproces voor LKV door uw onderneming?

Aanvragen SV-regelingen

Juist in de huidige Corona-crisis kan uw onderneming alle financiële tegemoetkomingen goed gebruiken. Maar welke regelingen zijn er precies en wat is de waarde daarvan voor uw onderneming?

Naast de regelingen LIV en LKV vraagt u voor uw werknemers WAZO- en vangnet-gelden bij UWV aan. Het gaat dan bijvoorbeeld om verzuim van een werknemer die onder de no-riskpolis valt of een werknemer die ziek is als gevolg van zwangerschap of bevalling. ‘Vroeger’ vroeg UWV u bij zo’n aanvraag om gegevens (loon- en dienstverbandgegevens) uit de referteperiode aan te leveren aan de hand waarvan UWV het recht, hoogte en duur van de uitkering kon vaststellen. Tegenwoordig gebeurt dat nog zelden, omdat de benodigde informatie reeds in het bezit is van UWV en geregistreerd in de polis-administratie. Bij de aanvraag van een WW-, ZW- of WIA-uitkering maakt UWV dus, voor het vaststellen van het recht, de hoogte en de duur van de uitkering, gebruik van de polis-administratie.
Maar ook hier de vraag: hoe zit het met het aanvraagproces van deze regelingen binnen uw onderneming?

Bestaande salaris- en verzuim-systemen beschikken nagenoeg niet over de mogelijkheid om deze regelingen te signaleren, aan te vragen en te beheersen, waardoor dit door u voornamelijk handmatig en op papier gebeurt. Ook controle van toekenningen of afwijzingen door UWV moet volledig handmatig door u worden gesignaleerd en opgepakt.

Dat is de belangrijkste reden waarom het benutten van Sociale Zekerheids-regelingen en tegemoetkomingen door ondernemers achterblijft. Handmatige signalering, aanvraag- en controle- werkzaamheden vergen tijd en kennis van uw werknemers. Tijd is er vaak niet vanwege allerlei andere prioriteiten. Kennis vervaagt omdat het simpelweg niet de core business is van uw onderneming en dergelijke regelingen niet dagelijks door uw onderneming worden aangevraagd. Worden regelingen wél aangevraagd dan is er vaak geen controle op de ontvangst, hoogte en duur van de toekenning. Met alle gevolgen van dien: u maakt hierdoor hoge kosten in het aanvraagproces en ontvangt minder dan waar u bij een optimaal geautomatiseerd proces recht op zou hebben [zie kader voor het algemeen beeld benutting LKV en vangnet ziekengeld bij no-risk].

Dat moet anders.

TIJD VOOR VERANDERING!

Equivalence heeft de value-driven software EQUnet ontwikkeld waarmee SV-regelingen automatisch worden gesignaleerd, aangevraagd en bewaakt. Ook de toekenning door Gemeenten, UWV of Belastingdienst wordt bewaakt en gecontroleerd op recht, hoogte en duur.  EQUnet wordt gekoppeld met uw salaris- of HR-systeem. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid voor geautomatiseerde signalering (bijvoorbeeld verzuim van een werknemer met een no-riskpolis of zwangerschap) en aanvraag van SV-regelingen.

Ook het aanvraagproces voor LKV loopt door EQUnet volledig geautomatiseerd. EQUnet signaleert een nieuwe indiensttreding en start direct het aanvraagproces. Binnen de aanvraagprocedures bewaakt EQUnet de wettelijke termijnen en zorgt dat er niets verloren gaat.

Net als bij het gebruik van een salaris- of HR-systeem is het van belang dat de processen rondom EQUnet adequaat door u worden uitgevoerd. Daarom biedt EQUnet de mogelijkheid om de werkzaamheden voor het aanvragen en controleren van SV-regelingen uit te besteden aan Equivalence. Hierdoor is uw onderneming gegarandeerd van optimale ontzorging en maximale benutting en beheersing van de sociale zekerheidsregelingen. Maar u kunt ook zelf met EQUnet aan de slag! Equivalence beheert de software en u kunt altijd bij onze servicedesk terecht voor uw vragen en ondersteuning.

Volledig digitaal te ondertekenen machtiging

Met EQUnet heeft u een webbased uitvraagformulier in uw huisstijl inclusief digitale machtiging
EQUnet verzorgt de inventarisatie van een doelgroepstatus van uw werknemer volledig digitaal. Dit gebeurt volledig in uw eigen huisstijl. Daarnaast spreekt EQUnet verschillende talen, zoals Engels, Pools, Roemeens, Spaans en uiteraard Nederlands.

Benchmarkberekening voor uw onderneming

Bent u benieuwd welk bedrag aan SV-regelingen voor uw onderneming van toepassing zou kunnen zijn? Vraag een kosteloze en vrijblijvende benchmarkberekening en demo aan. EQUnet bezit een benchmarkdatabase aan de hand waarvan de hoogte van de door uw onderneming te benutten SV-regelingen berekend wordt. De vergelijking met de feitelijke benutting van uw onderneming laat zien welke extra opbrengsten aan SV-regelingen door het gebruik van EQUnet mogelijk worden. 

Vraag hier een gratis demo aan bij Equivalence of bekijk hier de video van EQUnet.

*Wet tegemoetkomingen loondomein kent 2 regelingen voor ondernemers: het (jeugd)Lage inkomensvoordeel(LIV) en het Loonkostenvoordeel (LKV).

 

Uw partner in Sociale Zekerheid. Equivalence ondersteunt werkgevers in de complexe en arbeidsintensieve uitvoering van Sociale Zekerheidswetgeving.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.