Logo
  • Nieuws
  • 2 december 2013
  • Michelle Hollenberg

Wet werk en zekerheid naar Tweede Kamer

In het wetsvoorstel Werk en Zekerheid van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat bij de Tweede Kamer is ingediend, staat dat het ontslagrecht sneller, goedkoper en eerlijker wordt. Daarnaast beoogt de minister met de wet de rechtspositie van flexwerkers te versterken en de WW er meer op te richten om mensen snel aan het werk te krijgen.

De voorstellen vloeien voort uit het sociaal akkoord dat kabinet en sociale partners, met instemming van hun achterbannen, in april dit jaar sloten. Die afspraken met vakbonden en werkgeversorganisaties zijn nu door de minister in een wetsvoorstel uitgewerkt.

Transitievergoeding

Alle werknemers krijgen na een arbeidsovereenkomst van tenminste twee jaar recht op een transitievergoeding, een nieuw soort vergoeding bij ontslag. Deze vergoeding 
kan gebruikt worden voor scholing en om over te stappen
aar een andere baan of een ander beroep.

De transitievergoeding wordt afhankelijk van de duur van een dienstverband. De volgende regel zal ingevoerd worden: één derde maandsalaris per dienstjaar en een half maandsalaris per dienstjaar dat men langer dan tien jaar in dienst is geweest. De vergoeding wordt maximaal €75.000, en maximaal een jaarsalaris voor mensen die meer dan €75.000 per jaar verdienen.

Vaste ontslagroute

De minister wil werkgevers niet meer zelf laten kiezen of ze werknemers via de kantonrechter of het UWV ontslaan, om rechtsongelijkheid bij ontslag tegen te gaan. Die mogelijkheid maakt het ontslagstelsel onnodig complex en leidt tot ongelijke behandeling in gelijke gevallen. Momenteel krijgt de ene werknemer via de kantonrechter een gouden handdruk, terwijl de andere werknemer via het UWV zonder vergoeding op straat komt te staan.

Met de komst van de Wet werk en zekerheid komt er een vast voorgeschreven route: ontslag om bedrijfseconomische redenen gaat via het UWV en ontslag om persoonlijke redenen wordt door de kantonrechter beoordeeld. De procedures zullen sneller verlopen. In alle gevallen krijgt de werknemer recht op een wettelijke transitievergoeding. Door deze verandering dalen de gemiddelde kosten van ontslag voor werkgevers, aldus de minister.

Flexibele werknemers

Asscher is van mening dat er te grote verschillen ontstaan in de behandeling van werknemers met vaste en flexibele contracten. Om die reden stelt hij maatregelen voor om werknemers met flexibele contracten meer zekerheid te bieden en eerder door te laten stromen naar een vast contract. Werknemers kunnen straks na twee jaar aanspraak maken op een vast contract, in plaats van na drie jaar. Daarnaast komt er een betere ontslagbescherming voor werknemers die via payrolling werken en wordt het langdurig gebruik van 0-urencontracten aan banden gelegd en in de zorg helemaal verboden.

Hier vindt u het complete wetsvoorstel.

 

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.